Marts: Positive afkast trods uro i Ukraine

Der har hersket stor usikkerhed på de finansielle markeder i marts i kølvandet på den spændte situation mellem Ukraine og Rusland. Sidst på måneden er der faldet mere ro på, så samlet set slutter både aktier og obligationer måneden med et lille plus, hvilket har været medvikende til, at alle Formueplejeafdelinger har givet positive afkast i marts.

Læs månedsrapporten som pdf.

Rusland presser aktierne

Rusland har i høj grad sat dagsordenen for udviklingen på flere aktiemarkeder. Eskaleringen af Ukraine/Rusland-konflikten frem til midten af marts samt investorernes voksende usikkerhed omkring, hvad Rusland og Vladimir Putins reele hensigt var, har således været den primære årsag til en måned med aktiekursudsving.

Den russiske effekt har dog været begrænset til regionen samt de europæiske markeder både på risiko og afkastdelen. Baggrunden for, at USA ikke i samme omfang er blevet ramt, skyldes amerikanernes meget begrænsede samhandel med Rusland.

Formueplejeforeningernes eksponering mod Rusland udgør cirka 6 procent af den samlede aktieportefølje. De russiske selskaber er blevet købt på baggrund af de fundamentale kvaliteter, som de enkelte selskaber besidder samt det langsigtede afkastpotentiale. Uroen påvirkede selvfølgelig også Formueplejes eksponering i Rusland, hvor der i kølvandet på usikkerheden blev købt op i et enkelt af de russiske selskaber.

Siden midten af marts er det russiske aktiemarked steget markant i takt med, at aversionen mod risiko langsomt er aftaget, selvfølgelig i takt med at der er kommet mere afklaring på situationen.

Formueplejeforeningerns aktieportefølje opnåede således et afkast på 0,9 procent i marts før omkostninger, hvilket var 0,4 procentpoint bedre end markedet. En af porteføljens største bidragsydere til det positive afkast samt merperformancen er verdens største producent af kopimedicin, Teva.

Svagt stigende obligationskurser

Obligationsmarkederne har også været præget af den geopolitiske uro i Ukraine, fordi investorer har søgt tilflugt i sikre statsobligationer, og det har været med til at presse obligationskurserne op.

Modsat har den amerikanske centralbank indikeret, at det går bedre i den amerikanske økonomi, og at den fortsat vil nedtrappe sine obligationsopkøb. Samtidig varmer den også op til at hæve renten i midten af 2015 og i et lidt højere tempo end tidligere forventet. Det medførte kortvarigt faldende obligationskurser.

Den europæiske centralbank varmer fortsat op til, at den kan komme med yderligere stimulanser, hvis det er nødvendigt. Samtidig er inflationen i Euroland nu på det laveste niveau i fire år, hvilket også er med til at holde de europæiske renter på et lavt niveau. Så der er igen stor spænding forud for det næste møde i den europæiske centralbank den 3. april.

De økonomiske nøgletal har været lidt blandede i den seneste måned. Der vil være stor fokus på især de amerikanske nøgletal for marts måned, som bliver offentliggjort i løbet af de kommende uger. Der forventes en positiv effekt ovenpå den meget kolde og lange vinter, der har dæmpet aktiviteten i årets to første måneder. I så fald kan det medføre lidt stigende lange renter i den kommende periode.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>