Lavere risiko og højere afkast ønskes

Formuepleje har ved at få Absalon Invest ind i porteføljen af investeringsløsninger fået mulighed for at sammensætte nye og attraktive porteføljer med forbedrede afkast- og risikoegenskaber til gavn for kundernes langsigtede afkast. En konkret kundecase viser, hvordan risiko kan reduceres markant – endda uden at det forventede afkast bliver mindre.

Den urealistiske investor stræber efter at opnå et højt afkast med ingen eller meget lille risiko. Det er selvsagt umuligt, men hvad der til gengæld er muligt, er at bruge det eneste gratis måltid, der findes på de finansielle markeder - risikospredning - til at sammensætte robuste porteføljer, som samtidig kan levere et attraktivt langsigtet afkast.

Formuepleje råder aktuelt over 22 investerings- og kapitalforeninger, der kan kombineres på et utal af måder, og inden for rimelige rammer kan give den risiko og det forventede afkast, som enhver investor måtte ønske.

"Vi oplever ofte, når vi rådgiver kunderne, at vi ved at have Absalon Invest med får mulighed for at tilbyde porteføljer med anderledes risiko- og afkastegenskaber. Det er især aktuelt for de kunder, der ønsker at have mere spændende elementer i deres portefølje med højere risiko og afkastforventninger, men samtidig totalt set ønsker en lavere risiko i deres portefølje. Absalon Invests investeringsløsninger giver os som formuerådgivere flere strenge at spille på," siger kundedirektør og partner Claus Richardt Holm.

God synergieffekt

Købet af Alfred Berg Danmark sidste år åbnede netop for den mulighed, at Formueplejes rådgivere kunne tilbyde kunderne flere muligheder, når de bygger porteføljer tilpasset kundens risiko- og afkastforventninger. Absalon Invest, som det gamle Alfred Berg Invest blev omdøbt til i efteråret sidste år, udbyder aktuelt 12 investeringsforeningsafdelinger inden for aktivklasser, som Formuepleje ikke selv har. Dermed komplementerer Absalon Invests investeringsløsninger på en fornuftig måde de løsninger, som Formuepleje har. Resultatet er flere muligheder for at øge og mindske risikoen i porteføljerne på nye og anderledes måder.

Absalon Invest i top 3 i Danmark

Absalon Invests afdelinger bliver løbende ratet af Morningstar, og her har foreningen samlet set et gennemsnit på fire stjerner (målt over de seneste tre år, pr. marts 2014), hvilket placerer foreningen foreningen i top tre i Danmark.

Og det er vel at mærke en trackrekord, der er opnået både før og efter Formueplejes køb af Alfred Berg Danmark. Siden Formuepleje trådte ind som investeringsrådgiver for foreningen, er nogle af afdelingerne blevet lagt sammen, og andre er justeret i deres investeringsprofil.

Ny er for eksempel Absalon Invest Danske Aktier, der rådgives af Niels Andersen fra SEB Danmark, som, foreningen vurderer, er blandt Danmarks dygtigste porteføljemanagere inden for danske aktier.

Danske Aktier er et eksempel på, at Absalon Invest vælger de bedste eksterne forvaltere som porteføljemanagere. Tre andre afdelinger hos Absalon Invest har valgt eksterne forvaltere fra forskellige globalt orienterede finanshuse.

Ugearet Fokus

Absalon Danske Obligationer er en revitalisering af den tidligere Lange Danske Obligationer. Siden 1. december 2013 er rådgivningen af foreningen blevet varetaget af Formueplejes obligationsteam, senior kapitalforvalterne Erik Bech og René Rømer, samt af Formueplejes erfarne investeringskomité. Stilen er lagt markant om, idet Absalon Danske Obligationer har samme rentestrategi som den gearede Formuepleje Fokus. Absalon Danske Obligationer kan altså bruge forskellige former for finansielle instrumenter til at optimere afkast i forhold til den forventede renteudvikling, men kan altså ikke ligesom Fokus anvende gearing. Dermed er afdelingen reelt en ugearet Fokus.

Andre ændringer for nogle af de øvrige afdelinger i Absalon Invest er planlagt til at blive besluttet på kommende generalforsamlinger i Absalon Invest i år. Se absalon-invest.dk for mere information om de kommende ændringer.

Kundecase

For at give et indblik i, hvordan Formuepleje konstruerer porteføljer individuelt over for kunderne, tager vi udgangspunkt i en fiktiv kundecase, som den typisk kunne se ud:

Allan Hansen er 60 år og henvender sig til Formuepleje for at få formuerådgivning. Han har en portefølje, der består af cirka en tredjedel kreditobligationer, en tredjedel danske aktier, og en tredjedel mellemlange danske obligationer.

Kreditobligationerne bør sælges

Kreditobligationer er hos Allan Hansen to forskellige danske investeringsforeninger, som begge investerer i relativt solide udenlandske stats- og virksomhedsobligationer - de såkaldte Investment Grade obligationer. Disse obligationer er kendetegnet ved at have leveret et virkelig godt afkast de seneste år, men som følge af den lave rente og den forbedrede verdensøkonomi er deres afkastpotentiale fremadrettet begrænset. Yderligere er risikoen for, at de leverer et lavt eller direkte negativt afkast de kommende år, stor, fordi Formuepleje ligesom flertallet af andre økonomer forventer en stigende lang rente de kommende år. Det vil betyde, at disse kreditobligationer alt andet lige vil falde i kurs. Ovenikøbet er det merafkast, som obligationerne bør levere som følge af den kreditrisiko obligationerne har, begrænset. Konklusionen er klar.

"Det er min klare vurdering, at risikoen i disse kreditobligationer er for høj i forhold til det forventede afkast. De bør derfor sælges," siger Claus Richardt Holm.

Han tilføjer, at han meget ofte ser en stor eksponering mod netop investmentgrade kreditobligationer blandt de nye kunder, der henvender sig, hvor den efterfølgende individuelle rådgivning som regel munder ud i en anbefaling om salg.

Mellemlange obligationer

Allan Hansen er forsigtig, så han har cirka en tredjedel i danske obligationer med en gennemsnitlig løbetid på fire-fem år, også kaldet mellemlang. Risikomæssigt er de ikke så ringe endda, men det forventede afkast er ikke attraktivt. For at kunne konstruere en mere robust portefølje må disse også sælges.

Danske aktier

Den sidste tredjedel har Allan Hansen investeret i nogle individuelle danske aktier som Novo Nordisk, Carlsberg, Danske Bank, Coloplast, D/S Norden og William Demant samt en investeringsforening med danske aktier. Under samtalen fortæller Hans, at han selv har handlet lidt med jævne mellemrum, men egentlig gider han ikke længere bruge tid på at købe og sælge. Han har alt for ofte oplevet at sælge aktier med tab for så at se dem stige kraftigt nogle måneder senere. Andre aktier har han haft i årevis, uden at de har givet ret store kursstigninger. Han erkender, at det er svært at time køb og salg, og han er indstillet på, at han nu vil overlade sine investeringer til professionelle, så han kan bruge mere tid på golf, børnebørn og sommerhuset i Toscana ved siden af sit arbejde som direktør.

"Allan er en ganske typisk kunde hos Formuepleje. Han har en pæn formue, en god indtægt og hans interesse for selv at investere er lille eller vigende. Ved at blive kunde hos Formuepleje tager vi ansvaret for at bevare og øge hans formue ved at indgå en porteføljeaftale med fuldmagt. Inden for aftalte investeringsrammer styrer vi investeringerne i forhold til hans risikoprofil, investeringshorisont og likviditetsbehov," siger Claus Richardt Holm.

Formueanalysen

Allan Hansens formue analyseres i Formueplejes analyseværktøj, hvor målet er at nedbringe risikoen markant, men helst ikke det forventede afkast. Allan har nemlig under samtalen fortalt, at han efter nogle gode år på aktiemarkedet gerne vil stabilisere sin formue på det aktuelle høje niveau ved at få en lavere risiko. Men samtidig ønsker han ikke at gå glip af det gode langsigtede afkast, som han forventer, at den langsomme bedring i verdensøkonomien over de næste fem år vil levere.

Claus Richardt Holm kommer på det andet møde med Allan med et konkret forslag til en ny portefølje, der netop imødekommer hans krav og forventninger.

"Vi har lavet en portefølje til Allan med cirka to tredjedele Absalon Danske Obligationer. Risikoen er mindre end for de mellemlange obligationer, mens det forventede afkast er bedre, da afdelingen via finansielle instrumenter vil opnå et positivt afkast, når de lange renter stiger. Afdelingen har en negativ kursfølsomhed over for langt løbende obligationer, som giver Allan en ekstra gevinst, hvis hans forventninger om bedre verdensøkonomi og dermed stigende lange renter holder stik," siger Claus Richardt Holm.

Raadgivning

Resten af porteføljen fordeles mellem Formuepleje Safe og Absalon Danske Aktier. Dermed har han tilføjet to investeringsløsninger, som hver for sig har en fornuftig risiko og et attraktivt langsigtet afkast.

Nøgletallene taler sit eget sprog

Kigger man på analysens nøgletal, fremgår det, at det forventede afkast stiger en smule fra 3,6 til 4,6 procent i årligt gennemsnit over fem år. Men det vigtigste her er risikoen. Den falder markant fra at ligge i højrisiko til at komme ned i mellemrisiko. Det skyldes, at porteføljen som følge af den relativt store investering i Absalon Danske Obligationer er blevet meget stabil - men vel at mærke, uden at der er gået på kompromis med det forventede afkast. Den nye portefølje har altså som følge af investeringen i både Formuepleje Safe og Absalon Danske Aktier nu mulighed for at levere et godt afkast med en lavere risiko.

"Det er i sådanne tilfælde, at avanceret formuerådgivning giver mening for både kunden og Formuepleje, når vi som team yder individuel investeringsrådgivning på højt niveau. Når Formuepleje siger, at vores mission er at bevare og øge formuer, så er sådanne konstruktioner af nye robuste porteføljer et helt konkret bevis på, at Formuepleje med de mange forskellige investerings- og kapitalforeninger kan bygge sunde porteføljer, der giver tilfredse kunder ved at levere et attraktivt, risikojusteret afkast," siger Claus Richardt Holm.

Analyser af formuen og forslag til nye porteføljer kræver, at investor har cirka tre millioner kroner eller mere i investerbar formue.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>