Juni: Begrænset effekt af højere oliepris

Den seneste måned har budt på svagt stigende aktiekurser på trods af øget uro i Irak og stigende oliepris. Det har været medvirkende til at trække afkastet op i Formueplejeforeningerne, mens dollaren og obligationer har trukket marginalt i den modsatte retning.

Læs månedsrapporten som pdf.

ECB levede op til forventningerne

Der var store forventninger til den europæiske centralbank forud for deres rentemøde i starten af juni. De levede i vid udstrækning op til forventningerne  med blandt andet rentenedsættelser og yderligere udlån til bankerne. Det var historisk, at de valgte at indføre negative renter på bankernes indskud hos centralbankerne. Derved håber centralbanken, at bankerne vil låne penge ud til virksomheder og forbrugere i stedet for at parkere penge hos centralbanken. Derfor laver centralbanken i løbet af efteråret flere muligheder for, at bankerne kan låne yderligere penge i op til fire år på betingelse af, at de bliver brugt til at øge bankernes udlån. Markedsrenterne var faldet forud for rentemødet, men er også efterfølgende faldet lidt yderligere. Tiltagene medførte kortvarigt en svækkelse af euroen overfor dollaren, men i slutningen af juni har dollaren tabt terræn igen.

På den makroøkonomiske front peger tillidsindikatorerne især i USA fremad, og det tyder på, at den amerikanske økonomi igen er ved at komme ovenpå efter en hård vinter, som medførte et historisk stort fald i produktionen i første kvartal. Stigende amerikansk aktivitet kan medføre stigende lange amerikanske renter, og det vil sandsynligvis smitte af på lange europæiske renter i et vist omfang. Derfor er Formueplejes obligationsbeholdning også afdækket mod stigende lange renter, og denne afdækning har kostet en smule på obligationsafkastet i juni.

Begrænset indflydelse fra stigende oliepris

Juni har været præget af positive aktiemarkeder. Uroligheder i Irak og deraf usikkerheden omkring olieprisens videre forløb var usikkerhedsmomenter, der kun fik kortvarig indflydelse på aktieudviklingen. På trods af, at olieprisen forsat ligger over 105 dollar pr. tønde amerikansk WTI olie, har opfattelsen af risiko i markedet været aftagende. Denne faldende risikoaversion kombineret med en aktivering af overskudslikviditet (Merrill Lynch Fund manager Survey) har været en af hovedårsagerne til, at aktiekursstigningerne i juni og de seneste måneder blandt andet har været præget af small og mid cap.-selskaber samt selskaber med lavere indtjenings- og balancekvaliteter.

Formueplejes fokus på større likvide kvalitetsselskaber har bevirket, at aktieporteføljen ikke har kunnet opnå samme stigninger som aktiemarkedet generelt. Samlet set steg Formueplejes aktieportefølje med 0,9 procent, hvilket er 0,5 procentpoint dårligere end verdensmarkedsindekset før omkostninger.

Afslutningen på juni markerer også afslutningen af andet kvartal. Tirsdag den 8. juli begynder rapporteringen af de amerikanske regnskaber. Her forventer vi, at den positive udvikling i efterspørgslen fra de tre foregående kvartaler fortsætter. Efterspørgslen og dermed selskabernes omsætning er som omtalt ved tidligere lejligheder afgørende i det nuværende miljø, hvor den amerikanske centralbank gradvist nedskalerer obligationsopkøbene.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>