Små aktieplusser trods geopolitisk uro

På trods af eskalering af situationen i Ukraine efter nedskydning af passagerfly og en optrapning af konflikten i Israel/Palæstina har de globale aktiemarkeder holdt skansen frem til udgangen af juli måned. Kombineret med en stigende dollarkurs har alle aktiebaserede Formueplejeforeninger leveret positive afkast i juli.

Læs månedsrapporten som pdf

På makrofronten har de seneste nøgletal bekræftet, at opsvinget har bidt sig fast i den amerikanske økonomi. Den amerikanske vækst var på hele 4,0 procent i 2. kvartal, hvilket dog skal ses i forhold til et negativt 1. kvartal. Samtidig bliver der fortsat skabt mange nye arbejds-pladser, hvilket er godt for privatforbruget. Desuden ligger tillidsindikatorerne på et højt niveau, hvilket lover godt for det fremadrettede aktivitetsniveau . Det er med til at understøtte vores forventning om en stærkere amerikansk økonomi i de kommende måneder. De positive tendenser har været medvirkende til at styrke dollaren, som i juli er steget med godt 2 procent i forhold til danske kroner.

På rentesiden har udviklingen i juli været lidt broget med stort set uforandrede korte og mellemlange renter. På trods af generelt gode økonomiske nyheder er de lange markedsrenter faldet i juli til historisk lave niveauer. Det er sket i kølvandet af den geopolitiske uro , og det har kostet på Formueplejes obligationsbeholdning, som er afdækket mod stigende lange renter. Denne afdækning har været medvirkende til det negative afkast i det obligationsbaserede Formuepleje Fokus. Ud fra det aktuelle vækst- og inflationsniveau ligger de lange renter for lavt, og vi forventer fortsat, at de lange renter vil stige i kølvandet af det stærke momentum i den amerikanske økonomi, og det også vil smitte af på lange europæiske renter.

På aktivitetssiden har juli været præget af feriestemning på de globale aktiemarkeder. Men på trods af lav omsætning har der på nyhedsfronten været flere begivenheder, der har biddraget til denne måneds aktieafkast. Samlet set oplevede Formueforeningernes aktieportefølje et samlet afkast på 0,9 procent, svarende til et merafkast på 0,2 procentpoint relativt til det generelle aktiemarked.

På den positive side er de amerikanske selskaber i fuld gang med at aflægge regnskaber for 2. kvartal. Det overordnede billede er positivt, hvor både indtjeningen og især omsætningen overrasker positivt. På den negative side har juli budt på udfordringer i form af nedskydning af det Malaysiske fly over Ukraine og det deraf anspændte forhold mellem Rusland og Europa/USA, uroligheder i Mellemøsten samt likviditetssituationen i den portugisiske bank Banco Espirito Santo. De nævnte situationer har isoleret set haft en forholdsmæssig beskeden indflydelse på det globale risikobillede og dermed på kursudviklingen. Først frygten for en hurtigere end ventet amerikanske renteforhøjelse normaliserede risikobilledet og sendte aktierne lavere mod slutningen af måneden.

Læs månedsrapporten som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>