Jagten på afkast i nulrenteland

Det seneste år har investorer på jagt efter bare en smule rente fra sikre obligationer ledt forgæves. Sikre obligationer giver negative afkast efter skat og inflation. Et muligt bytte i jagten kunne være Formuepleje Fokus.

Husker du de glade dage i 1982, hvor renteniveauet i Danmark var 22 procent og inflationen 12? Dengang kunne man købe 20-årige statsobligationer med en kuponrente på 12 procent til kurs 60. Det var tider. Men når skat og inflation blev trukket fra, var det reale nettoafkast negativt - sådan er det faktisk også i dag. Selvom krisen dengang er anderledes end i dag, er begge til stande et udtryk for ubalancer. Formuepleje vurderer, at den aktuelle ubalance i den europæiske økonomi med høj gæld og lav vækst nemt kan vare nogle år endnu. Investorer, der efterspørger mindst mulig risiko, må acceptere et negativt afkast efter skat og inflation. Det negative afkast er så at sige prisen for ikke at tage en risiko.

Højrentemiljøet fra firserne og efterfølgende lavrente- og lavinflationsmiljø er nu på andet år erstattet af et "nulrentemiljø". De opsparere, som blot vil bevare deres formue og holde inflationen intakt, er prisgivet. De er nødt til at tage stilling til, hvilken risiko de ønsker at påtage sig for bare at holde inflationen og skatten for døren. Alternativet er udhuling af formuen.

Risiko

Når investering i sikre obligationer giver negative afkast, må investor se sig om efter andre typer af aktiver med andre slags risici. Det er klogt og stærkt anbefalelsesværdigt at sprede sin risiko på andet end renterisiko. Her er det oplagt at kigge på aktierisiko, men hvis investor allerede har aktierisiko, eller ikke ønsker aktierisiko, må investor kigge efter andre typer af risiko fra renteaktiver. Jagten på højere rente og afkast uden aktierisiko indledes ved at øge risikoen på typisk fire faktorer:

1. Kreditrisiko 

Ved at købe obligationer med risiko for konkurs og manglende tilbagebetaling. For eksempel virksomhedsobligationer med moderat eller lav kreditværdighed, også kaldet High Yield - eller Junk Bonds. Det kan også være såkaldte højrenteobligationer udstedt af stater med økonomiske problemer. Det kunne være Grækenland, Argentina eller Syrien. Det kan dog også være mere stabile, men stadig økonomisk udfordrede lande som Brasilien, Tyrkiet og Ghana. Investering i obligationer med kreditrisiko kræver ekspertise i kreditvurdering, og den type investeringer gøres bedst for private investorer gennem en investeringsforening.

2. Valutakursrisiko 

Ved at investere i udenlandske obligationer udstedt i valutaer, der ikke er bundet til danske kroner via euroen, udsætter investor sig for en valutarisiko, der kan give positive såvel som negative afkast. Nogle investeringsforeninger med udenlandske obligationer afdækker valutakursrisikoen, andre gør ikke.

3. Renterisiko 

Ved at købe en obligation med lang løbetid påtager investor sig en risiko, hvis det generelle renteniveau stiger, eller hvis rentestrukturen bliver mere stejl. Dette gælder for eksempel en langt løbende fastforrentet statsobligation eller realkreditobligation med en kuponrente på eller under markedsrenten.

4. Likviditetsrisiko 

Ved at købe en obligation med manglende eller stærkt reduceret mulighed for salg før udløb. Manglende mulighed for omsætning kendes bedst fra investering i ejendomme og energiprojekter, men for de mange virksomhedsobligationer gælder det også, at markedet er meget trægt. Den dag, hvor der er uro på finansmarkederne, vil det ofte være meget svært eller helt umuligt at sælge sine obligationer selv til relativt lave kurser.

Hvilke af de fire risici bør man acceptere? Ønsker man ikke risiko, er svaret ret enkelt: Undgå dem. Hold fast i nulrenten, og accepter det. Du må stille dig tilfreds med høj sikkerhed og negativt afkast. Formuepleje forventer, at der nemt kan gå flere år, før denne situation ændrer sig.

Den femte mulighed

Men som alternativ til at påtage en eller flere af de fire risici ovenfor er der en femte mulighed - nemlig Formuepleje Fokus. Fokus er en investeringsløsning, der høster afkast til investorer ved investering i obligationer. Fokus investerer i danske realkreditobligationer, og via låntagning gearer hedgeforeningen investeringerne cirka fire gange. Fokus låner i danske kroner til renter på aktuelt cirka 0,2 procent - inklusive låneomkostninger til bankerne. Afkastet fra en investering i Fokus kommer fra to kilder:

1. Forskellen på lånerenten og placeringsrenten.

2. På aktiv forvaltning af obligationsporteføljen, hvor der opnås afkast som følge af dispositioner over for forventede rentebevægelser.

Potentialet fremgår tydeligt ved at sammenligne det rene obligationsprodukt Formuepleje Fokus med øvrige obligationsinvesteringer i 2013.

Imponerende afkast

Formuepleje Fokus har i 2013 leveret et afkast til sine investorer på 11 procent. Et afkast på 11 procent i et rent obligationsprodukt i et år, hvor den lange rente er steget. Et afkast på 11 procent i 2013:

1. Uden kreditrisiko: Formuepleje Fokus investerer kun i danske realkreditobligationer med kreditværdighed i topkvalitet.

2. Ingen valutarisiko: Formuepleje Fokus låner i danske kroner eller euro og investerer i danske kroner.

3. Med moderat renterisiko: Formuepleje Fokus har aktiv og stram risikostyring.

4. Uden likviditetsrisiko: Formuepleje Fokus' beholdning af danske realkreditobligationer er i modsætning til virksomhedsobligationer ultralikvide og kan omsættes i selv de værst tænkelige finansielle markeder.

5. Uden aktierisiko: Formuepleje Fokus må ikke investere i aktier.

Lidt enklere sagt er opskriften på Formuepleje Fokus, at den lave lånerente udnyttes i stedet for at påtage sig ovennævnte risikofaktorer. Med billig låneoptagelse geares der op til fire gange i sikre danske realkreditobligationer.

Med aktiv kapitalforvaltning sikres en stram risiko styring med moderat til lav rentefølsomhed. Resultatet på 11 procent i 2013 og akkumuleret over 80 procent siden Fokus' start i maj 2009 udtrykker klart et attraktivt alternativ til for eksempel virksomhedsobligationer og høj rentelandeobligationer, som repræsenterer både kreditrisiko, valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Dog er historiske afkast ingen garanti for fremtidige afkast.

Obligationsrisiko

Formuepleje Fokus er ikke en pengemaskine. Fokus er et obligationsprodukt, der giver Formueplejes kapitalforvaltning et bredt mandat til at navigere bedst muligt i et obligationsmarked, der kræver særlig bevågenhed.

Men med billig lånerente, effektive priser i ultralikvide danske realkreditobligationer og med sit brede mandat har Formuepleje helt særlige muligheder og sandsynlighed for at levere et tilfredsstillende afkast på obligationer. Også i et nulrente miljø.

Tackler rentestigning

I 2014 forventer Formuepleje rentestigninger i de lange renter og navigerer aktivt efter, at det sker. Det betyder, at Fokus vil høste positive afkast ved moderate stigninger i de lange renter. Derfor forventer Formuepleje et afkast på 4-5 procent i 2014 efter omkostninger for den rene obligationsstrategi Formuepleje Fokus. I samme risikoklasse som Formuepleje Fokus er alternativet for eksempel obligationer udstedt af virksomheder eller højrentelande.
Krydres disse obligationstyper med valuta- og renterisiko, har man en cocktail, som ikke kan bestå Formueplejes kapitalforvaltnings krav til risikostyring. Formuepleje mener derfor, at Fokus er et godt alternativ til andre typer af obligationsbaserede investeringer med en tilsvarende eller endda lavere risiko.

Sådan køber du Formuepleje Fokus

Formuepleje Fokus er en børsnoteret hedgeforening, der nemmest købes ved at kontakte en af Formueplejes rådgivere. Da Fokus er en hedgeforening, er den klassificeret som et såkaldt "rødt investeringsprodukt", da gældende lov bedømmer det som et komplekst investeringsprodukt. Det betyder, at formidleren af investeringsbeviserne i Fokus skal sikre sig, at investor forstår produktet og har en passende risikoprofil og investeringshorisont. Læs mere på formuepleje.dk eller kontakt sekretariatet på telefon 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Byggesten

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>