Interview: Formuepleje er stærkere end nogensinde

Formuepleje har de seneste fem år leveret et markant højt risikojusteret afkast. Formand for Formueplejeforeningerne, Carsten With Thygesen, har været med i endnu længere tid. Han har ligesom ejere, ledelse og medarbejdere investeret betydelige midler i Formueplejes investeringsløsninger. FORMUE har interviewet ham om, hvordan han ser på udviklingen de seneste år.

Hvordan har du som formand for selskaberne og nu foreningerne oplevet den proces, som Formueplejes investeringskoncept har gennemgået de seneste fem år?

Jeg har været formand siden 2009, og belært af finanskrisen er Formueplejes investeringskoncept helt overordnet gennem de seneste fem år blevet mere robust og sikkert. Investorerne har oplevet klare forbedringer, hvad angår likviditet, omkostningstransparens og den juridiske sikkerhed ved, at investeringsløsningerne er kommet ind under lovmæssig regulering.Jeg har helt konkret oplevet en professionalisering af et allerede stærkt koncept.

Hvilke tre vigtige tiltag har du som bestyrelsesformand været mest optaget af de seneste fem år?

De tre vigtigste tiltag jeg har været mest optaget af har været:

  • Løbende styrket risikostyring
  • At øge robustheden ved investeringskonceptet
  • At fremtidssikre Formueplejes investeringskoncept gennem migrering fra investeringsselskaber over til foreninger

I 2009 og 2010 havde vi først høj fokus på at bringe risikoen ned ved at omlægge lånefinansieringen fra schweizerfranc til euro/danske kroner. Siden 2009 har vi haft høj fokus på risikostyringen som under gældskrisen i sensommeren 2011, der gav investorerne i Formueplejeselskaberne et positivt afkast på trods af fald på aktiemarkederne.

Robustheden er også styrket ved, at der i dag er flere medlemmer i bestyrelserne, og at vi rummer en meget bred vidensbase, som gør os i stand til at drøfte problemstillingerne nuanceret og indsigtsfuldt.

Migreringsprocessen har været lang og krævet konstruktiv dialog med Finanstilsynet. Faktum er, at investorerne i dag har opnået nogle klare fordele - nemmere og billigere køb (emission) og salg (indløsning) til et lavere kursspread omkring indre værdi end tidligere, klarere risikorammer og opdatering af indre værdi mindst fire gange dagligt.

Ser du nogle forhindringer for fortsat sund vækst i antallet af investorer og formue under forvaltning?

Min vurdering er, at Formuepleje som samarbejdspartner for kapitalforeningerne i dag står stærkere end nogensinde. Der er bredere kompetencer i firmaet, stærkere processer og en mere robust organisation. Desuden er omdømmet klart forbedret, hvilket er berettiget med de stærke risikojusterede afkast, der er opnået gennem de seneste fem år. Et unikt og stærkt koncept er blevet endnu stærkere og har inkorporeret erfaringerne fra den største finansielle krise siden 1930'erne. Vi skal som bestyrelse fortsat være meget opmærksomme og proaktive - både hvad angår finansmarkederne, kommende lovgivning og i det konstruktive samspil med Formuepleje. Men lykkes det, forventer jeg, at investeringskonceptet løbende vil forbedres og derved forhåbentlig tiltrække nye investorer.

Kan du løfte lidt af sløret for strategien de kommende tre til fem år med at forbedre det risikojusterede afkastendnu mere?

Det er selvfølgelig en udfordring, at vi nu befinder os i "nulrenteland" og samtidig skal navigere i et finansmarked, som man har kaldt verdenshistoriens største pengepolitiske eksperiment. Vi kommer for eksempel ligesom ATP til at se på, om vi med fordel kan forbedre det langsigtede risikojusterede afkast ved at inddrage andre aktivklasser - såsom High Yield-obligationer*. Det er noget af det, vi konkret arbejder med. Udgangspunktet er altid, at vi arbejder på at bevare og øge investorernes formuer.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>