Indløsning af aktier sker primo november

Den allersidste fase i overgangen fra investeringsselskaber til foreninger er nu sat i gang.

I denne fase er der udsendt såkaldte proklamaer om indløsningen af de sidste udestående aktier. Den afsluttende juridiske proces betyder, at Formueplejes sekretariat forventer, at aktierne indløses automatisk via Værdipapircentralen primo november 2014.

Aktionærerne skal fortsat intet foretage sig, men afvente brevet fra Værdipapircentralen, hvor indløsningen af aktierne sker kontant til indre værdi uden omkostninger. Provenuet vil blive udbetalt til depotets afkastkonto.

Læs alt om processen her