Ordinær generalforsamling i de seks Formuepleje Hedgeforeninger

Der indkaldes herved til ordinære generalforsamlinger i Hedgeforeningerne Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus torsdag den 20. marts 2014.

Generalforsamlingerne afholdes i løbet af aftenen hos Foreningens administrationsselskab, Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med følgende fælles dagsorden:

Dagsorden

I henhold til vedtægternes § 16, skal dagsordenen omfatte;
1. Fremlæggelse af årsrapport
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
1. Omstrukturering til kapitalforening - (vedtægtsændring)
2. Bemyndigelse til bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en eventuelt rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort samt afgivelse af eventuel fuldmagt kan ske ved henvendelse til foreningens kontor hos Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C eller på telefon 87 46 49 00 senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens investorprotokol.

Dagsorden og de fuldstændige forslag (med markering af ændringer) vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og er ligeledes tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.formuepleje.dk. 


 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>