Ordinær generalforsamling i de seks Formuepleje Hedgeforeninger

Der indkaldes herved til ordinære generalforsamlinger i Hedgeforeningerne Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus torsdag den 20. marts 2014.

Generalforsamlingerne afholdes i løbet af aftenen hos Foreningens administrationsselskab, Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med følgende fælles dagsorden:

Dagsorden

I henhold til vedtægternes § 16, skal dagsordenen omfatte;
1. Fremlæggelse af årsrapport
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
1. Omstrukturering til kapitalforening - (vedtægtsændring)
2. Bemyndigelse til bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en eventuelt rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort samt afgivelse af eventuel fuldmagt kan ske ved henvendelse til foreningens kontor hos Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C eller på telefon 87 46 49 00 senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens investorprotokol.

Dagsorden og de fuldstændige forslag (med markering af ændringer) vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og er ligeledes tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.formuepleje.dk.