Gør dine børn til millionær

Velhavende forældre kan bruge den nye skattefrie alderspension som et alternativ til børneopsparingen og gøre deres børn til millionærer.

Den nye skattefrie alderspension har ingen begrænsninger for, hvor ung man skal være for at kunne indskyde på den. Ønsker forældrene til et barn og senere barnet selv at være mangemillionær som 65-årig, er recepten nem:
 
Opret en alderspension til dit etårige barn. Indskyd 28.100 kroner på kontoen hvert år, indtil "barnet" fylder 65 år. Ved en forrentning efter skat og gennemsnitlig årlig inflation på 2 procent vil der stå knap 3,7 millioner kroner på kontoen i 2079, og det er vel at mærke 3,7 millioner kroner med den samme købekraft som i 2014. Antages en gennemsnitlig inflation på 2 procent årligt er saldoen knap 8,3 millioner kroner i 2079-kroner.

Indsættes der 28.100 kroner om året i hvert barnets første 18 leveår, og pengene derefter henstår hvilende indtil "barnet" fylder 65 år, vil der stå cirka 1,5 millioner kroner på kontoen i 2014-kroner ved en forrentning efter skat og inflation på 2 procent årligt. 
 
"Etablering af alderspension for børn er et godt alternativ til børneopsparingen, hvis man ønsker at spare mere op til sine børn, end det er muligt på en børneopsparing. Det kan også være en god måde at give arveforskud på, da pengene er mere låst, end hvis de står på en almindelig konto," siger senior formuerådgiver i Formuepleje Henrik Iwersen.

Ingen skattepligt for forældrene

Henrik Iwersen tilføjer, at brugen af aldersopsparingen som opsparingsform for velhavende forældre yderligere har den fordel, at forældrene ikke bliver skattepligtige af afkastet af den gave, som de via aldersopsparingen giver deres børn. Alderspensionen er den pensionsopsparing, der afløste kapitalpensionen. Indskud på alderspension kan ikke fradrages i indkomsten. Afkastet beskattes årligt efter lagerprincippet med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. Udbetaling fra ordningen er skattefri.

Fakta

Alderspensionen kan tidligst udbetales ved opnåelse af pensionsudbetalingsalderen og senest 15 år efter. Pensionsudbetalingspunktet er for personer født efter 1. januar 1963 er aktuelt 65 år. Ophæves alderspensionen i utide, skal der betales 20 procent i afgift. Ordningen er kreditorbeskyttet. Alderspensionen oprettes billigst og nemmest i et pengeinstitut med et tilhørende værdipapirdepot, hvilket giver mulighed for at investere pengene i nogle af Formueplejes investeringsløsninger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>