Fremgang for de amerikanske selskaber

Konklusionen, her ved afslutningen af den amerikanske regnskabssæson, er, at målt på de vigtigste parametre, fortsætter de positive takter hos de amerikanske selskaber. Mens der stadig er svaghed blandt de europæiske selskaber. Formuepleje fastholder sin eksponering i aktier.

Over 80 procent af selskaberne i S&P 500 indekset har indtil videre aflagt sine regnskaber for 4. kvartal 2013. Efter denne uges rapportering fra blandt andet Coca-Cola, Medtronic og Wall Mart og Hewlett Packard i dag, har alle større amerikanske selskaber aflagt regnskaber.

Overordnet set overrasker selskaberne både på indtjening og omsætning. Indtjeningen er steget knap 10 procent i forhold til 4. kvartal 2012, og det vidner blandt andet om et fortsat konstant fokus på omkostningstilpasninger og effektiviseringer i selskaberne.

Behersket fremgang i omsætningen
Omsætningsudviklingen, som i Formueplejes øjne forsat er en af de vigtigste parametre i forhold til det fremadrettede potentiale på aktiemarkedet, har ligeledes overrasket markedets forventninger og udvist en stigning på 1 procent i forhold til samme periode i 2012.

Niveauet er dog forholdsvist lavt, men det skal ses i relation til en ganske kraftig omsætningsvækst i 4. kvartal 2012 på cirka 4 procent. Så på baggrund af en høj base i 2012, samtidig med at forventningerne overgås, må 1 procent siges at være en ganske fornuftig udvikling. 4. kvartals omsætningsfremgang understøtter således også de seneste to kvartalers positive udvikling på netop dette område.

Med en amerikansk centralbank, der indtil videre i to omgange har reduceret obligationsopkøbene, er omsætningsudviklingen en af de vigtigste parametre, man bør være opmærksom på. Dette skyldes, at omsætningen, og derigennem efterspørgslen, i langt højere grad skal drive indtjeningsvæksten, modsat de seneste mange kvartalers omkostningstilpasninger. Fremadrettede betydelige marginforbedringer må alt andet lige siges at være udfordrende.

Rigelig kapital i virksomhederne
Blandt de mange udmeldinger, de amerikanske selskaber kommer med i forbindelse med regnskabsaflæggelserne, er der en række temaer, der går igen. Et af de primære temaer har været aktivering af de knap 1,5 trillioner dollar, som selskaberne i S&P 500 (dog ikke Finanssektoren) havde stående på balancen ved udgangen af 2013.

Fokus er fortsat på at udlodde pengene til aktionærerne gennem aktietilbagekøb og udbytter, mens en række selskaber også øgede deres investeringerne og virksomhedsopkøb. Et fortsat overvejende fokus på udlodning fremfor investeringer gør det tydeligt, at virksomhederne optimerer balancerne forud for et eventuelt kapacitetspres som følge af forventet stigende efterspørgsel/omsætning.

Emerging Markets svækket
Et andet gennemgående tema har ikke overraskende været synet på Emerging Markets (EM). Kraftige fald i en række EM-valutaer blev af flere selskaber nævnt som en udfordring, men gennemgående var det, at selskaberne på trods af de umiddelbare udfordringer ser positivt på de langsigtede vækstforventninger til regionen.

De amerikanske selskabers eksponering mod Emerging Markets, må dog siges at være forholdsvis begrænset, idet bruttoeksporten til EM udgør knap 5 procent af det samlede BNP, mens de amerikanske bankers eksponering udgør cirka 5,5 procent af de samlede bankaktiver. 


Europa har fortsat lang vej
I Europa er aflæggelsen af regnskaberne cirka halvvejs, hvorfor tingene fortsat kan ændre sig de kommende uger. Tendenserne indtil videre er, at indtjeningen overrasker positivt og er i fremgang, men fra et lavt niveau. Omsætningen derimod skuffer markedets forventninger og viser i 4. kvartal 2013 en tilbagegang på op imod 3 procent. Dog skal det nævnes, at markedets forventninger til den fremadrettede indtjeningsevne er i bedring.

Stabile Forbrugsaktier samt Finans og IT udviser størst fremgang i indtjeningen, mens Finansaktierne er blandt de sektorer, der viser størst tilbagegang i omsætning. En velkendt udfordring for de europæiske finansaktier, der blandt andet skyldes det lave aktivitetsniveau i Europa.

Formuepleje fastholder allokering mod aktier
Udmeldingerne fra de amerikanske selskaber understøtter det forbedrede driftsbillede, vi har set gennem de seneste kvartaler. Udviklingen er positiv, mens niveauerne fortsat er beskedne i historisk kontekst. Med den amerikanske centralbank i en forventelig mindre fremtidig rolle, skal aktiemarkederne fremadrettet i langt højere grad høste kursgevinster gennem efterspørgsels- og driftsforbedringer end tidligere.

Formuepleje fastholder sit langsigtede positive syn på aktier med en allokering mod amerikanske Finansselskaber samt Forbrugs og IT-selskaber på bekostning af Tele-, Forsynings- og Sundhedsselskaber, inden for aktieporteføljens investeringsstrategi og - rammer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>