Formueplejes 7 investeringsselskaber afnoteres i marts

OMX Nasdaq Copenhagen har imødekommet Formueplejeselskabernes anmodning om afnotering af de syv investeringsselskaber. Det forventes at ske medio marts 2014. Afnoteringen skyldes, at alle værdierne i de syv selskaber den 8. januar 2014 blev flyttet over i et nyt regi af børsnoterede investerings- og hedgeforeninger.

Nasdaq OMX har vurderet anmodningerne og selskabernes situation og finder, at afnotering ikke er til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. På den baggrund imødekommes anmodningen. Den forventede sidste handelsdag for selskabernes aktier på Nasdaq OMX vil blive meddelt markedet af Nasdaq OMX, men selskaberne forventer, at sidste handelsdag for aktien bliver medio marts 2014.

Når aktierne er afnoteret, forventes det, at Formueplejekoncernen og andre interessenter afgiver et købstilbud til aktionærerne. Mere information følger.