Formuepleje som professionel sparringspartner

Formuepleje tilbyder større investorer med mere end 5 millioner kroner i investerbar formue adgang til personlig rådgivning, der sikrer den optimale forvaltning af formuen.

Formuepleje har to store hovedaktiviteter. Den vigtigste er at levere attraktive investe­ringer til investorerne via vores Formueplejeselskaber og investeringsforeninger med det bedst mulige afkast i forhold til den valgte risiko. Men den anden aktivitet er den største målt på medarbejdere, og den omfatter personlig rådgivning over for kunder med større formuer. Aktuelt er 12 senior formuerådgivere, som alle har mere end 20 års erfaring med rådgivning af formuende private, selskaber og fonde, beskæf­tiget med individuel rådgivning af et stort antal kunder over hele Danmark.

Det særlige ved at være kunde hos Formuepleje er, at rådgiverne er kundens garant for, at de grundlæggende værdier, som Formuepleje står for, føres ud i livet. Her lægger vi vægt på, at Formuepleje ikke tjener penge på kurtager, tegningsprovisioner, kursskæring med mere, og at vores rådgivning er langsigtet med det klare mål at bevare og øge formuer.

Desuden prioriterer vi, at kunden og Formuepleje har sammenfaldende interesser i at skabe det bedst mulige afkast. Yderligere er vores omkostningsstruktur helt trans­parent. Kundedirektør, partner Claus Richardt Holm sammenfatter fordelene:

"Vi har ingen andre interesser end at levere den bedst mulige investeringsrådgivning til vores kunder med udgangspunkt i kundens behov. Vi har en klar og ensrettet interesse i at være en aktiv medspiller i den vigtige opgave, det er, at investere kundernes formue bedst muligt, afdække den rigtige risikoprofil og fastlægge den tilsvarende investeringsstrategi og afkastforventning."

Behovsanalyse

Claus Richardt Holm fortæller, at selve råd­givningsprocessen omkring kunden indledes ved, at der holdes et helt uforpligtende møde, hvor målet er at afstemme forventningerne og afdække grundlaget for et samarbejde.

"På mødet fortæller vi om vores investeringskoncept og giver indblik i den måde, vi rådgiver på. Kunden fortæller om sin situation, behovet for rådgivning og forventninger til afkast. En central del af mødet handler om at drøfte kundens opfattelse af sin reelle risikoprofil. Det vil sige den risiko, som kunden er tryg ved i både gode og dårlige tider."

Rådgivningsmøde

Hvis der er basis for et samarbejde, aftales et nyt møde, hvor der gås i dybden med rådgivningen, og hvor rådgiveren præsenterer kunden for helt konkrete investeringsforslag. Her er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om, at kunden skal skifte bank.

"Faktisk kan kunden bruge Formuepleje som en personlig rådgiver og sparringspartner, der kobles ovenpå den kunderelation, der i forvejen er til pengeinstituttet," siger Claus Richardt Holm.

Porteføljeaftalen

Er der enighed om et samarbejde, er næste fase at beslutte samarbejdsformen. En mulighed er en rådgivningsaftale, som indebærer, at vi tager kontakt, når vi  vurderer, om en omlægning af investe­ringerne vil være fordelagtig for kunden. Men i sidste ende er det kunden, der tager beslutningerne.

"Faktisk er det mest optimale for begge parter en Porteføljeaftale, som betyder, at Formuepleje inden for klare investeringsrammer har fuldmagt til at gennemføre handler på kundens vegne. Det er en fordel for de kunder, der hellere vil bruge deres tid på andre aktiviteter end at passe og pleje deres investeringer," forklarer Claus Richardt Holm.

Han understreger, at en Porteføljeaftale ikke er et carte blanche til at handle løs med Formueplejebeviser, men fuldmagten giver Formuepleje mulighed for aktivt at vælge, hvilke aktivklasser pengene skal investeres i med henblik på at give det bedst mulige langsigtede afkast inden for de aftalte rammer.

Den optimale portefølje

Formuepleje mener det alvorligt, når vi siger, at vi arbejder efter at tage udgangspunkt i kundens behov. Naturligvis tilbyder vi vores egne investeringsløsninger, men i sammensætningen af den nye portefølje indgår der så godt som altid andre aktiv­klasser end Formueplejeforeninger.

"Målet er at sammensætte den optimale portefølje for kunden med den rigtige risiko og det bedst mulige forventede afkast. Det betyder helt logisk, at en del af de bestående investeringer som regel bibe­holdes, hvis de passer ind i kundens krav til likviditet, afkast og risiko. Vi har en kritisk, men også konstruktiv holdning til investeringer, og vi anbefaler alene det, der tjener kundens interesser bedst på langt sigt," siger Claus Richardt Holm.

Personlig rådgiver

Når den nye portefølje er på plads, aftales den løbende rapportering og fremtidige møde­frekvens med senior formuerådgiveren, som er kundens personlige råd­giver, der i princippet kan kontaktes døgnet rundt.

"Det er vigtigt for kunderne at have adgang til en kompetent råd­giver, som har et indgående indblik i kundens formueforhold. Rådgiverens opgave er at formidle investeringsforslag og skabe overblik omkring den valgte formueforvaltning. Efterfølgende vil vores kapital­for­valtere levere de bedst mulige risikojusterede afkast til kunden," slutter Claus Richardt Holm.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>