Formuepleje investerer altid på langt sigt

Investorerne og Formuepleje har en fælles interesse i at opbygge og bevare lange kundeforhold. Som kapitalforvalter kan Formueplejes særlige måde at investere investorernes midler på kun bedømmes på den lange bane.

Lad os starte med en indrømmelse. Afkastene har i år ikke været så prangende, som investorerne har ønsket og forventet, og slet ikke, når der sammenlignes med de danske aktier. Det indrømmer vi gerne, simpelthen fordi vi for det første hverken kan, skal eller ønsker at blive bedømt for et afkast leveret over en så kort periode som 9-10 måneder. For det andet fordi Formueplejes måde at investere på ikke kan sammenlignes med en investering i danske aktier. Det svarer til at sammenligne æbler med pærer.

"Rådgiverne i Formuepleje taler ofte med kunder, der er mere end tilfredse med deres investeringer i danske aktier i år, og som undrer sig over, at vores klassiske Formueplejeforeninger ikke kan levere mindst det samme. Den korte forklaring er, at Formuepleje investerer i globale aktier og ganske mange danske realkreditobligationer. Det giver tilsammen en lavere risiko sammenlignet med danske aktier, men til gengæld betyder vores metode, at vi på langt sigt vil kunne forvente at levere et højere risikojusteret afkast end danske aktier. Dette har også været situationen de seneste fem år, hvor danske aktier er buldret frem," siger direktør, partner Henry Høeg, som er ansvarlig for Formueplejes rådgivning.

Formueplejes investeringsmetode anvender som bekendt teorien om optimale porteføljer kombineret med tangentporteføljeteorien. Det betyder, at det altid er det langsigtede investeringsperspektiv, der er i centrum, sammen med en aktiv risikostyring.

"Formuepleje investerer langsigtet, og det er ikke en undskyldning for momentvise svage afkast i korte perioder, men det betyder, at vi i vores rådgivning og i vores investeringskoncepter lægger meget vægt på at skabe og bevare langsigtede kundeforhold. Vi ved af erfaring, at det er den eneste måde, vi kan skabe værdi for både investorerne," siger Henry Høeg, der tilføjer, at han og hans rådgiverteam desværre har oplevet, at kunder sælger ud af Formueplejes foreningsbeviser efter kun at have været investeret i et halvt eller et helt år.

"Det er vi kede af, fordi det går imod det, vi har rådgivet kunderne til, og vi er særligt kede af, at vi ikke har fået mulighed for at bevise Formueplejes evne til at skabe langsigtet høj værdi. Når vi stolt annoncerer med, at vi har leveret 13 procent i afkast p.a. over 26 år, så er det ikke kun de 13 procent, der bør lokke, men også forpligtelsen til at se investeringen på langt sigt, og her taler vi ikke nødvendigvis 26 år, men mindst fem år og gerne meget længere," siger Henry Høeg.

Afkastet over de seneste fem år

Hvordan har Formuepleje leveret, hvis vi kigger på de seneste fem år? Kort fortalt har Formuepleje leveret stærke resultater, men kritikerne vil også indvende, at de finansielle markeder har haft lun medvind i hele perioden.

Det er dog ikke hele sandheden, når man dykker ned i de enkelte år. Det, der gør forskellen på at ligge midt i feltet og hygge sig i medvinden til at ligge helt i front og kunne kigge tilbage på en lang række værdiskabende beslutninger, er dels investeringskonceptet, dels den bevidste porteføljestyring.

2009

Året lagde svagt ud og bundede i begyndelsen af marts. Derefter gik det fremad med særdeles raske skridt, mens efterveerne af finanskrisen rasede. Aktierne var trods krisen blevet alt for billige og de lange renter for høje. Det gav et samlet afkast til aktieporteføljen på 31,3 procent, mens den rene ugearede obligationsportefølje som følge af markante rentefald leverede et afkast på 3,85 procent. Fokus, der udelukkende investerer i danske realkreditobligationer og er gearet cirka fire gange, blev sat i drift i maj 2009 og opnåede et imponerede afkast på 17,8 procent. Formuepleje Safe kunne lukke året med en samlet stigning på 58,5 procent, hvilket er det næsthøjeste i hele Safes lange historie.

2010

Ovenpå et formidabelt investeringsår kom det afkastmæssige mere moderate 2010, hvor finanskrisen stadig satte sine aftryk, men hvor der også blev talt om, at økonomien langsomt var begyndt at spire. Den vigtigste beslutning, Formuepleje tog i 2010, var på renteudviklingen. Formuepleje mente, at renten skulle ned, men Den Europæiske Centralbank gik den anden vej og satte renten op. På trods af tab fastholdt Formuepleje sin tro på faldende renter. I slutningen af 2010 blev det klart, at økonomien pegede i retning af lavere renter, og Formueplejes investorer kunne igen høste attraktivt positivt afkast på obligationsbeholdningen. I 2010 endte Fokus med at stige 11 procent. Aktierne havde et godt år, idet Formueplejes aktieportefølje steg 9,1 procent. Safe endte året med et afkast på 16,4 procent.

2011

Året blev bedre for Formuepleje end for så mange andre. Det skyldes, at Formuepleje forudså, at gældsopbygningen i Sydeuropa og især i Grækenland ville blive et problem for EU og for euroen. Statsgældskrisen eksploderede i august 2011 og sendte aktier i dørken.

Formueplejes investorer kunne høste fordelene af den aktive risikostyring og forsigtige allokering, der betød, at da året var gået, kunne aktieporteføljen fremvise et afkast på kun minus 3,6 procent, mens det brede aktieindeks viste et fald på 4,7 procent. Men vigtigst af alt bidrog obligationsporteføljen eksemplificeret ved et årsafkast for Fokus på 13,6 procent. Safe endte året med 10,8 procent i afkast, hvilket set i forhold til det negative aktieafkast var mere end tilfredsstillende. 2011 er netop et utrolig godt eksempel på, hvordan Formueplejes koncept med en blandet portefølje af aktier og obligationer samt moderat gearing i svære år har egenskaberne til at levere et godt afkast.

2012

Statsgældskrisen var i 2012 stadig et tema, men i slutningen af juli satte centralbankpræsident Mario Draghi en effektiv stopper for alle spekulationerne om euroens sammenbrud ved at melde ud, at Den Europæiske Centralbank var parat til at gøre, alt hvad der skulle til for at bevare euroen og tilliden til ECB. Han sagde da de berømte ord: "Believe me, it will be enough". Et svagt 2012 blev afløst af fremgang på de finansielle markeder. Renterne faldt yderligere, og aktierne steg. Safe leverede et afkast på 19,3 procent. Fokus rundede 13,1 procent, og aktieporteføljen leverede 15,8 procent.

2013

Ved indgangen til året lod gældskrisen til kun at lure i baggrunden. Renterne fortsatte nedad, og 2013 blev et rigtig godt år, hvor Formueplejes aktieportefølje leverede et godt afkast på 15,8, hvilket var højere end verdensmarkedsindekset. Både starten og slutningen på året var god for aktieafkastet, og Formueplejes investeringskomité skruede helt op for aktieandelen. Det førte til, at Safe ramte et afkast på 23 procent, mens Fokus opnåede 11 procent. Igen viste den blandede portefølje sit værd ved at virke stabiliserende på afkastet.

Risikoen skal også med

Nu er der i det foregående fokuseret på afkastet. Risikoen hører dog også med til billedet og måles ved at kigge på de historiske udsving i kurserne. Via statistiske metoder kan afkast og risiko vurderes mod hinanden. På Formueplejes hjemmeside er det under menupunktet "Fonde og Afkast" muligt at se en graf over tre og fem år med afkastet som funktion af risikoen.

Formuepleje investerer altid på langt sigt_graf side 23

Når dette måles mod alle de andre danske investeringsforeninger med blandede porteføljer, er det åbenbart, at Formuepleje over de seneste fem år har leveret et attraktivt risikojusteret afkast. Det kan ses via grafen på modstående side. Målet er mest muligt afkast for lavest mulig risiko. Det betyder, at det er bedst at ligge oppe og til venstre. Alle Formueplejes klassiske foreninger - fra Optimum til Penta - ligger i den venstre del og op mod den lodrette akse. Det betyder, at de har et godt forhold mellem afkast og risiko.

Også godt afkast fremover

Målt over de seneste 26 år har afkastet - eksemplificeret ved Formuepleje Safe - været i den absolutte top med et årligt gennemsnit på 13 procent. Det skyldes et grundlæggende stærkt investeringskoncept, der løbende er blevet justeret og fintunet. Afkastet de seneste fem år er også tilfredsstillende, og det vigtigste er, at konceptet indebærer et bredt mandat til Formuepleje til at investere på en måde, så der tages højde for de udfordringer, finansmarkederne hele tiden skaber.

Med dokumenteret godt afkast, et godt koncept, stærke investeringsprocesser og fokus på risikostyring er fundamentet lagt for et langsigtet, attraktivt fremtidigt afkast, der er balanceret i forhold til risikoen. Formuepleje er dedikeret til at kunne bevare og øge formuer på langt sigt og også forventeligt bedre end tilsvarende blandede investeringsprodukter.

"Som ansvarlig for rådgivningen i Formuepleje er jeg meget tryg ved, at vi rådgiver kunder til at investere i vores produkter, men det er hele tiden med det klare mål at opbygge og vedligeholde langvarige kunderelationer. For det er på den lange bane, at Formuepleje for alvor kan få lov til at vise sit værd," slutter Henry Høeg.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>