Formuepleje fokuserer på det langsigtede afkast

Formueplejes investorer har de seneste år oplevet et ganske attraktivt afkast, men siden årsskiftet har afkastet været svagt negativt. Hvad er årsagen?

Investering i Formueplejes investeringsløsninger er langsigtede investeringer, der har til formål over en længere periode at levere et attraktivt risikojusteret afkast. For en investor med en middel risikoprofil er investeringshorisonten mindst fem år, og her har for eksempel en investering i Formuepleje Safe leveret et akkumuleret afkast på over 180 procent*, svarende til et årligt gennemsnitligt afkast på cirka 23 procent*.

Risikoen har til gengæld ikke været højere end risikoen ved en veldiversificeret global aktieportefølje, som kun har givet 114 procent* i akkumuleret afkast, svarende til et årligt gennemsnitligt afkast på cirka 16 procent*.

Aktuel underperformance
Investorerne i Formueplejes investeringsløsninger har siden årets start kunnet konstatere, at afkastene for flere af Formueplejes investerings- og hedgeforeninger er svagt negative. Yderligere er Formuepleje Fokus steget med cirka tre procent. Der er flere årsager til, at performance har været forholdsvis svag for de øvrige foreninger de seneste par måneder.

Direktør for Formueplejeforeningerne, Søren Astrup, forklarer den kortvarige svage performance således:

"Formueplejeforeningernes aktieporteføljer investerer i store likvide globale aktier. Generelt er de globale aktier ikke steget siden årsskiftet. Det gælder også aktierne i Europa, mens de amerikanske aktier er steget knap en halv procent. Samtidig har aktieudvælgelsen i aktieporteføljen leveret et negativt bidrag på cirka 2 procent. Denne samlet set negative udvikling er kun delvis blevet opvejet af den positive performance fra obligationsporteføljerne," siger Søren Astrup.

Han tilføjer, at investering i Formueplejes investeringsløsninger altid er langsigtede investeringer, hvor der altid vil være korte perioder med underperformance, ligesom der vil være perioder med overperformance. Det ændrer ikke ved, at målet er at bevare og øge investorernes formuer på langt sigt og levere et attraktivt risikojusteret afkast.

Rusland trækker den forkerte vej
Den aktuelle situation i Rusland og Ukraine har resulteret i negativt afkast i år på de globale aktiemarkeder. Rentemarkederne har tilsvarende reageret med svagt faldende lange renter.

"Det er vores opgave at vurdere sådanne geopolitiske kriser så nøgternt som muligt. Min vurdering er altså, at vi vil se øgede kursudsving på de globale finansmarkeder i takt med eventuelle sanktioner mod Rusland. Som verden ser ud lige nu, vil det dog være af midlertidig karakter, og derfor bør man ikke skifte hest her midt i vadestedet.
Med andre ord er der intet, der tyder på, at den aktuelle politiske uro i Rusland og Ukraine kan afspore det gryende globale opsving, hvor USA fører an," siger direktør Søren Astrup.

*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.  

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>