Formuepleje afventer udviklingen i Ukraine

Situationen i Ukraine er alvorlig, og Formuepleje følger situationen tæt. Formueplejes aktuelle holdning er, at vi fastholder positionerne og aktivallokeringen i porteføljerne indtil videre.

Artiklen er opdateret den 7. marts 2014, kl. 10:55

Henover den seneste weekend og i løbet af denne uge er situationen i Ukraine eskaleret, dog uden at det er kommet til væbnet konfrontation mellem parterne. Aktuelt udspiller der sig en storpolitisk og diplomatisk aktivitet med etablering af forskellige grader af sanktioner.

Som langsigtet investor er det Formueplejes opgave at se gennem sådanne højspændte kriser, og det billede Formuepleje aktuelt ser, er, at der tale om en højspændt situation, som, alle parter har en interesse i, bliver løst med fredelige midler, spørgsmålet er, hvor lang den storpolitiske og diplomatiske fasen bliver, og hvad det langsigtede resultat bliver. Men Formuepleje anerkender, at situationen er meget risikofyldt:

"Ukraine har over de seneste uger udviklet sig til en konflikt med mulighed for at kunne give større geopolitiske stød, der kan påvirke hele verdensøkonomien negativt med stigende energipriser, stigende dollar, lavere lande-renter og faldende aktier og dermed vækst. Men det er min og investeringskomitéens vurdering, at der aktuelt ikke er grund til at ændre på investeringerne i Formueplejeforeningerne," siger direktør Søren Astrup.

Russiske aktier falder

I dag mandag den 3. marts åbnede de russiske aktier med et fald målt i dollar på over 12 procent. Henover ugen har bevægelserne på den russiske børs været ganske store med daglige udsving på cirka 5 procent eller mere. Yderligere er aktiemarkederne over hele verden negativt påvirket af krisen med øget volatilitet. Det vil naturligvis føre til svingende indre værdier på Formueplejeforeningerne.

Aktier ned - obligationer lidt ned

Formueplejeforeningernes aktieporteføljer er aktuelt investeret cirka 6 procent i russiske aktier. I alt er cirka 15 procent investeret i emerging markets-aktier herunder russiske aktier. Isoleret set vil påvirkningen fra de direkte investeringer i Rusland og Ukraine kun påvirke afkastet negativt med aktuelt cirka 0,75 procentpoint i forhold til slutningen af uge 9.

Da renten på de korte danske realkreditobligationer steg lidt i sidste uge, og de lange renter falder en smule, betyder det, at rentekurven flader lidt ud. Formuepleje er positioneret til en stejling af kurven, hvorfor den aktuelle renteudvikling giver et lille negativt afkastbidrag fra Formueplejeforeningernes gearede obligationsinvesteringer til investorerne.

Opdatering 4. marts 2014, kl. 10:59

Udviklingen i Ukraine bevæger sig hurtigt i øjeblikket. Formuepleje holder skarpt øje med udviklingen og er klar til at ændre i aktivallokeringen, såfremt Investeringskomitéen vurderer, at eventuelle ændringer er den bedste måde på langt sigt at bevare og øge investorernes formuer.

Investeringskomitéen udtaler:

"Ukraine har over de seneste uger udviklet sig til en konflikt med mulighed for at kunne give større geopolitiske stød, der kan påvirke hele verdensøkonomien negativt med stigende energipriser, stigende dollar, lavere statsrenter og faldende aktier og dermed vækst. Men det er komitéens aktuelle vurdering, at der ikke er grundlag for at ændre på investeringerne i Formueplejeforeningerne.

Aktieporteføljerne i Formueplejeforeningerne er aktuelt investeret cirka 6 procent i russiske aktier. Beslutningen om at fastholde eksponeringen over for russiske aktier begrundes dels med, at russiske aktier i forvejen var billige målt på prisen for en andel i indtjeningen, dels at den nu endnu lavere pris er en del af betalingen for den politiske risiko, som manifesterer sig i øjeblikket. Umiddelbart er det vurderingen, at der er tale om en overkompensation, der sandsynligvis overvurderer de økonomiske konsekvenser for de russiske aktiers indtjeningsevne.

Investeringskomitéen overvåger udvikling nøje og forbeholder sig ret til at foretage handlinger, som har til formål at sikre investorerne et attraktivt risikojusteret afkast på langt sigt."

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>