Fokus fejrer fem-års fødselsdag - med bravur

Formuepleje Fokus fyldte fem år den 12. maj og har i sin levetid leveret et højt og meget stabilt risikojusteret afkast til investorerne.

På ryggen af finanskrisen i foråret 2009 lancerede Formuepleje Fokus, der er en gearet obligationsfond, som høster sit afkast fra investering i strategier inden for både rentespreads og renterisiko. Siden lanceringen har Fokus ikke set sig tilbage, men støt leveret imponerende afkast år efter år. Det er sket i tider med såvel rentestigninger og -fald.

Det akkumulerede afkast efter omkostninger - men inklusive reinvesterede udbytter - er i løbet af fem år på 95 procent. Det svarer til 14,3 procent i gennemsnitligt afkast. Et afkast, der vel at mærke er leveret med en risiko, der er en tredjedel sammenlignet med en investering i danske aktier. Det gennemsnitlige årlige afkast for danske aktier har i samme periode været lidt højere end Fokus, nemlig 15,6 procent. Se Fokus' imponerende afkastudvikling her.

Strategien

Formuepleje Fokus høster sit afkast fra to kilder. Den ene er såkaldt spreadhandel, hvor Fokus låner penge til en aktuel rente på cirka 0,3 procent inklusive rentemarginal og investerer dem i udvalgte danske realkreditobligationer, der har en højere effektiv rente.

Den anden kilde er den aktive styring af renterisikoen, hvor kapitalforvalterne i samarbejde med investeringskomitéen tilrettelægger investeringer på en måde, så Fokus kan opnå positivt afkast, når forskellige typer af renteændringer indtræffer. Aktuelt er Fokus positioneret til at opnå positivt afkast ved moderate rentestigninger for langt løbende obligationer.

Akkumulerende forening

Fokus er en akkumulerende kapitalforeningsafdeling, som kan købes og sælges på daglig basis via Formuepleje eller via investors netbank og danske pengeinstitutter. Formuepleje anbefaler en investeringshorisont på mindst tre år ved investering i Fokus, og afdelingen er især velegnet til investorer, som ønsker at have en attraktiv obligationsbaseret investering i sin portefølje. Ønsker du at høre mere om Fokus, er du velkommen til at kontakte en af Formueplejes rådgivere.

Artikler om Fokus:
Jagten på afkast i nulrenteland
Formuepleje Fokus er et aktivt valg

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>