Et nyt og bedre Formuepleje

Den sidste fase i migreringen af aktionærernes værdier over i et nyt regi af investerings- og hedgeforeninger er på plads. Det indebærer en række fordele for investorerne.

I sidste uge (Uge 2/2014) blev den automatiske tildeling af investeringsbeviser gennemført. Alle aktionærerne i de gammelkendte selskaber har fået udloddet investeringsbeviser i de respektive investerings- og hedgeforeninger i forhold til de fastsatte ombytningsforhold.
Mandag den 13. januar 2014 er den lille restværdi som følge af den skæve ombytningsfaktor indbetalt på depoternes afkastkonto.

Kurser

Som konsekvens af overgangen fra aktier til investeringsbeviser er kurserne på investeringsbeviserne naturligvis lavere, idet der er blevet udloddet mere end et investeringsbevis pr. aktie. De nye kurser kan ses i det orange felt, øverst til højre på forsiden af vores website. Kurserne kan desuden ses i papirudgaven af JP Erhverv samt på Nasdaq OMX's webside.

Fordele

Ved overgangen til investerings- og hedgeforeninger er det nu blevet nemmere og billigere at investere hos Formuepleje. Blandt andet er der nu mulighed for daglig køb (emission) og salg (indløsning) til et lavere kursspread omkring indre værdi end tidligere - uanset beløbsstørrelse. Risikorammerne er desuden synliggjort, og der opdateres nu indre værdier til markedet mindst 4 gange dagligt. Samtidig er forvaltningen af porteføljerne kommet under skærpet overvågning fra Finanstilsynet.

Aktierne eksisterer stadig

De gamle og nu tømte Formueplejeaktier er stadig børsnoterede og har en værdi på op til nogle få kroner afhængigt af selskabet. Aktierne vil fortsat være børsnoterede indtil begyndelsen af marts, hvor aktierne forventes afnoteret og slettet fra børsen. De tømte aktier vil kunne handles indtil da, men kursen vil ikke følge kursudviklingen på de tilsvarende investerings- og hedgeforeninger. Aktierne vil stadig være børsnoterede, men bestyrelserne for selskaberne vil anmode Nasdaq OMX om at afnotere selskaberne, så de bliver slettet fra børsen. Formuepleje Holding og andre interessenter har tilkendegivet, at man betinget af en afnotering, forventer at fremsætte et købstilbud på de gamle aktier.

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 87 46 49 00 / mail: info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>