En stærk aktiemåned på trods af uro

På trods af store kursfald i efterårsferien blev oktober samlet set en god aktiemåned, og samtidig har porteføljerne profiteret af en stigning i dollarkursen. Nye stimulanser fra den japanske og europæiske centralbank er på vej.

Læs månedsrapporten som pdf.

Stærk måned for aktieporteføljen

Oktober har været en begivenhedsrig måned for mange aktivklasser. Aktierne i særdeleshed har oplevet store udsving, men er sluttet stærkt, og Formueplejeforeningernes aktieportefølje har givet et afkast på 2,7 procent før omkostninger. Det var 1,20 procentpoint bedre end det generelle aktiemarked.

Udsvingene og de kraftigt faldende aktiekurser midt i oktober skyldtes stigende bekymring for europæisk økonomi og implikationerne på specielt USA. Frygten var, at sommerens negative udvikling i europæisk økonomi ville forplante sig til USA og forstyrre det vækstspor, amerikansk økonomi i længere tid har befundet sig på.

Med andre ord dominerede frygten, hvilket klart kunne ses i markedernes risikobillede, mens der ikke kunne registreres negativ påvirkning på de amerikanske fundamentaler. På denne baggrund fastholdt Formueplejeforeningerne deres allokering mod aktier, netop fordi der i forhold til vores fundamentale case på aktier ikke er sket forværring på den primære driver, USA.

Afslutning af den amerikanske centralbanks obligationsopkøb, stresstest af de europæiske banker og yderlige pengepolitiske stimuli i Japan var blandt de øvrige forhold, der påvirkede markederne. Baggrunden for aktieporteføljens relative afkast skal dog findes i stærke regnskaber og driftsforhold samt porteføljens generelle selskabsprofil, der historisk gør det bedre - relativt set - i et marked præget af frygt og usikkerhed.

Centralbanker i fokus endnu en gang

Som forventet valgte den amerikanske centralbank at afslutte sit toårige opkøbsprogram af obligationer. Samtidig vurderer den også, at arbejdsmarkedet er i bedring, og mængden af ledige ressourcer bliver mindre. Det medførte en mindre stigning i de amerikanske renter og i dollarkursen.

Omvendt trådte den japanske centralbank yderligere på speederen ved at optrappe sit program med opkøb af obligationer. Samtidig startede den europæiske centralbank med opkøb af europæiske obligationer. Så selvom den amerikanske centralbank er trådt ud på sidelinjen, er både den europæiske og den japanske centralbank kommet ind i kampen og pumper masser af likviditet ud. De mange penge i omløb er med til at holde renterne på et meget lavt niveau og understøtte mange aktivklasser.

Den europæiske centralbank frygter især, at inflationen falder langt ned, og de seneste inflationstal med en kerneinflation på 0,7 procent, hvilket er langt under centralbankens målsætning på 2,0 procent, øger presset på centralbanken for yderligere tiltag. Det har i oktober været med til at presse især de længere europæiske renter ned, og det har kostet lidt på obligationsbeholdningen, som er beskyttet mod stigninger i de lange renter.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>