Det sker der med de gamle tømte aktier

Flytningen af værdierne fra Formueplejeselskaberne over til de nye investerings- og hedgeforeninger er gennemført. Tilbage i investorernes værdipapirdepoter ligger de gamle tømte aktier, der har en lav indre værdi på nogle få kroner.

Faldet i indre værdi i selskaberne i forbindelse med tildelingen af beviser må ikke ses som en købsmulighed. Overvejer du at købe eller sælge de gamle "tømte" aktier anbefaler vi, at du under alle omstændigheder kontakter Formuepleje tlf.nr. 87 46 49 00 / mail: info@formuepleje.dk

Børskurserne på aktierne kan fortsat ses i avisernes kurslister og kan afvige betydeligt fra selskabernes indre værdi. Den indre værdi beregnes og offentliggøres dagligt og viser værdien af hvert selskabs egenkapital pr. aktie. Hvert selskabs stærkt reducerede egenkapital er fortsat investeret i den tilsvarende investerings- eller hedgeforening.
 
Formuepleje har overfor OMX Nasdaq begæret aktierne afnoteret, hvilket forventes at ske i begyndelsen af marts 2014. Derefter vil forskellige interessenter, der har relationer til Formueplejegruppen, forventeligt fremsætte et købstilbud. Information om dette vil blive formidlet i marts 2014.

Intet behov for at gøre noget endnu

Aktionærerne behøver derfor ikke foretage sig noget endnu. Dog handles aktierne stadig på børsen, og det vil være muligt at sælge sine aktier via netbanken/banken inden afnoteringen til gældende børskurser, hvis investorerne måtte ønske det.

Se også

Et nyt og bedre Formuepleje

Værdierne i Formueplejeselskaberne udloddes i form af investeringsbeviser

Læs meddelelserne til Nasdaq OMX om afnotering:

Formuepleje Optimum

Formuepleje Pareto

Formuepleje Safe

Formuepleje Epikur

Formuepleje Penta

Formuepleje Merkur

Formuepleje LimiTTellus