Derfor har Merkur ikke leveret tilfredsstillende afkast

Formuepleje Merkur har siden årsskiftet afkastmæssigt ikke udviklet sig tilfredsstillende. Årsagen er udeblevet merafkast fra nogle af Merkurs investeringer.

Artiklen er opdateret den 31. marts 2014.   

Formuepleje Merkur er en fund of funds kapitalforening, som investerer i andre Formueplejeforeninger samt i andre aktivklasser, som Formueplejes investeringskomite vælger. Ansvaret for sammensætningen af porteføljen ligger hos investeringskomitéen. Medlem af investeringskomitéen, Direktør Søren Astrup, udtaler:

"Formuepleje Merkur er en langsigtet investering, der fokuserer på et attraktivt afkast med en risikoprofil, der er anderledes end de øvrige af Formueplejes investeringsløsninger. Merkur har der seneste år leveret et afkast på kun 1,2 procent efter omkostninger. Siden årsskiftet har afkastet være negativt med knap 3,5 procent (-1,97 pr. 31. marts 2014). Det er ikke tilfredsstillende. Årsagen er, at Merkur har været overvægtet i investeringer relateret til blandt andre CPH Capital Globale Aktier og Forbrugsaktier. Begge investeringsforeningsafdelinger har lidt af underperformance de seneste måneder (men performance er i den sidste uge af marts 2014 kommet tilfredsstillende igen). Set over længere tidshorisonter er der dog tale om betydelig merperformance."

Når årsagen til det negative afkast skilles ad, så skyldes Merkurs svage år-til-dato afkast for cirka trefjerdedels vedkommende manglende performance fra investeringen i CPH Capitals afdelinger, der i alt udgør cirka en tredjedel af den investerede formue. (Cirka halvdelen af denne underperformance er dog genvundet i den sidste uge af marts 2014) 

Ny strategi på vej

Investeringskomitéen er meget bevidst om Merkurs manglende performance i år og har ekstra fokus på at rette op på dette. Blandt andet er det forventningen at øge spredningen på aktivklasser i Merkur på flere strategier, som ikke svinger i takt med traditionelle aktier og obligationer. Før dette kan iværksættes skal den præcise strategi være på plads og investorerne orienteres grundigt. Mere information om dette er under udarbejdelse.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>