Derfor har Formueplejes afkast haltet i år

Afkastet år-til-dato for Formueplejes investerings- og kapitalforeninger har siden årsskiftet ikke umiddelbart været prangende. Men set over de seneste fem år har afkastet været meget tilfredsstillende.

Når investorerne i Formueplejes investerings- og kapitalforeninger kigger på det leverede afkast år-til-dato, kan de konstatere, at selvom det er positivt for alle afdelinger undtagen Merkur, er det ikke et imponerende afkast i forhold til for eksempel danske aktier, hvor det brede danske indeks år-til-dato har leveret cirka 13,5 procent.

Det er imidlertid en ganske kort horisont at bedømme afkastet på, når det drejer sig om den type langsigtede investeringer, som Formuepleje formidler. Ses der på det opnåede afkast over de seneste fem år, har for eksempel Safe leveret et akkumuleret afkast på cirka 160 procent, hvor danske aktier har leveret 134 procent - Safe har endda haft en lavere risiko i perioden.

Sammenligning bør ske med globalt aktieindeks

Men når afkastet på Formueplejes investeringsløsninger sammenlignes år-til-dato med et europæisk indeks, som har givet 4,6 procent, ser det mere normalt ud. Og i forhold til det amerikanske S&P 500, der har givet 3,1 procent i afkast, har flere af Formueplejes investeringsløsninger leveret tilsvarende afkast. Det gælder også, hvis der sammenlignes med det helt store globale aktieindeks, MSCI World AC inklusive udbytte, som fra år-til-dato har leveret 3,2 procent.

"Det er tydeligt, at de mere kortsigtede investorers skuffelse over det moderate år-til-dato-afkast for Formueplejes investerings- og kapitalforeninger skyldes, at de sammenligner med danske aktier. Det er imidlertid et forkert grundlag, idet Formueplejes portefølje er investeret i globale aktier og danske realkreditobligationer. Det er mere reelt at sammenligne med det globale aktieindeks," siger direktør for foreningerne, Søren Astrup, der pointerer, at risikoen ved investering i danske aktier målt over de seneste fem år er større end for Formueplejes mest risikobetonede afdeling, Penta.

Med til billedet hører også, at Formueplejes obligationsinvesteringer i år har været ganske tilfredsstillende med et realiseret afkast på cirka 4,6 procent for Formuepleje Fokus. Dette burde have givet større positiv effekt for afkastet år-til-dato for Optimum, ParetoSafe, Epikur og Penta, men det er blevet trukket ned af underperformance fra aktieporteføljen.

Afkastdekomponering

Det kan undre, at afkastet fra de klassiske Formueplejeforeninger er mindre end afkastet fra globale aktier plus afkastet fra den gearede obligationsportefølje eksemplificeret ved Fokus. Det skyldes to negative faktorer. Den ene er aktieporteføljens eksponering over for russiske aktier, hvor knap 6 procent af aktieporteføljen er investeret. Uroen i Ukraine og Rusland de seneste måneder samt den faldende kurs på den russiske valuta, rubler, har trukket afkastet ned. Dog er de russiske aktier kommet kraftigt igen i maj. Formuepleje har investeret selektivt i to russiske aktier, Lukoil og Sberbank, der begge er meget attraktivt prisfastsat, og som blandt andet derfor vurderes til at have et meget betydeligt langsigtet afkastpotentiale.

Den anden væsentlige faktor er aktieudvælgelsen, det vil sige CPH Capitals evne til at vælge de rigtige aktier. Siden de begyndte at rådgive Formuepleje i juli 2012, har deres evne til at vælge de rigtige aktier givet et akkumuleret merafkast på 5,4 procent efter alle omkostninger frem til udgangen af april i år, hvilket er tilfredsstillende (Målt som merafkast for LimiTTellus i forhold til benchmark fra 1.7.12. til 30.4.14.). Dog har CPH Capital siden efteråret ikke leveret positivt merafkast. Hvilket dog hverken er bekymrende eller særligt usædvanligt.

"Det er helt naturligt, at der er perioder, hvor en aktieforvalter leverer overperformance og andre, hvor der leveres underperformance. Formuepleje har fuld tillid til CPH Capitals evne til at levere langsigtet merafkast, og der er ingen planer om at skifte rådgiver," siger direktør Søren Astrup, der samtidig konstaterer, at merafkastet i maj ser ud til at blive positivt.

Sammenfaldende interesser

Formueplejes investorer kan være fuldt overbeviste om, at Formuepleje har meget stærke interesser i at skabe det bedst mulige langsigtede risikojusterede afkast til investorerne, idet Formuepleje via sit resultathonorar har en klar og sammenfaldende interesse i at skabe positive afkast på langt sigt. Investorerne er velkomne til at kontakte deres rådgiver for en uddybning af det leverede år-til-dato-afkast.

Læs mere

Formuepleje fokuserer på det langsigtede afkast

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>