De gamle aktier er afnoteret – hvad nu?

Tirsdag den 18. marts 2014 var den sidste dag, hvor Formueplejes syv børsnoterede selskaber Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og LimiTTellus var noteret på Nasdaq OMX Copenhagen.

Egenkapitalen i selskaberne er ganske lille, da aktionærerne den 8. januar 2014 fik udloddet investeringsbeviser i korresponderende foreninger med tilsvarende vedtægter, investerings- og risikorammer.

Afnoteringen betyder ikke noget nyt, og investorerne skal intet foretage sig, men afvente at Formuepleje tager kontakt. Det er forventningen, at Formuepleje Holding hurtigst muligt offentliggør et ombytningstilbud, hvor aktierne tilbydes ombyttet til investeringsbeviser i forhold til de indbyrdes indre værdier.

Det tilstræbes, at Formuepleje Holding opnår 100 procent ejerskab af Formueplejeselskaberne. Aktuelt er der ingen grund til at foretage sig noget, såfremt man som aktionær ejer aktier i de nu unoterede selskaber.

På formueplejes hjemmeside vil man dagligt fortsat kunne se opdaterede indre værdier på aktierne. Yderligere information om migreringsprocessen kan ses her. Såfremt du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Formuepleje på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Afnotering - spørgsmål & svar.