Blog: Først kalkun - så shopping

Thanksgiving er en stor højtid i USA. Dagen efter, den såkaldte Black Friday, er næsten en lige så stor begivenhed – i hvert fald for detailhandlen. Næsten alle har fri, og det er årets største shopping-dag. Men på trods af den dokumenterbare positive udvikling i økonomien er det ingen selvfølge, at amerikanerne køber stort ind i år.

Væksttallene for tredje kvartal viste en fremgang i den amerikanske økonomi på 3,5 procent på årsbasis. Optimismen er i top hos både erhvervsliv og forbrugere. Seneste måling af erhvervstilliden viste det højeste niveau i tre år, og forbrugertilliden blev for en måned siden målt til det højeste niveau siden 2007. På arbejdsmarkedet er tendenserne endnu bedre: I gennemsnit er der skabt 220.000 nye job hver måned i 2014, hvilket ikke er set højere i 15 år. Arbejdsløsheden falder støt og er nu nede på 5,8 procent, hvilket er det laveste niveau i seks år.

Tallene taler for sig selv. Den amerikanske økonomi er nu så stærk og stabil, at den amerikanske centralbank har besluttet ikke længere at give økonomien kunstigt åndedræt i form af støtteopkøb af obligationer. Det økonomiske opsving er selvbærende og på vej mod helbredelse efter den værste krise siden 1930'erne.

Problemet er bare, at amerikanerne ikke tror på det endnu.

The New Normal?

Når forbrugertilliden er så høj som nu, betyder det normalt, at husholdningerne bruger flere penge. På samme måde medfører lav arbejdsløshed normalt lønstigninger, hvilket typisk skaber stigende inflation. Men situationen er ikke normal.

Realiteten er, at det går alt for langsomt. Det økonomiske opsving er svagt, og trods den høje tillid er især forbrugerne stadig meget tilbageholdende. De oplever ingen nævneværdige lønstigninger, og inflationen ligger under den amerikanske centralbanks mål på 2 procent. Derfor er opsvinget i USA umiddelbart ikke så kraftigt, som man kunne forvente ud fra de positive tillidsindikatorer og de mange nye job, der skabes hver måned.

Noget i amerikansk økonomi er ikke normalt. For den massive jobskabelse og lave arbejdsløshed burde på nuværende tidspunkt have resulteret i et væsentlig øget lønpres inflation. Det sker bare ikke. Et mysterium.

Post-traumatisk forbrugssyndrom

På min seneste researchrejse til USA mødtes jeg med en række interessante økonomer, blandt andet fra det amerikanske centralbank-system. Også her undrer misforholdet mellem beskæftigelsen, forbruget og BNP-væksten. De talte om et 'new normal', når de skulle forklare, at de amerikanske forbrugere og lønmodtagere er så tilbageholdende.

Den amerikanske forbruger har det nemlig ikke så godt, som tallene umiddelbart indikerer. De lider simpelthen af post-traumatisk forbrugssyndrom, hvilket betyder, at de er bekymrede for jobsikkerheden, de tynges fortsat af høj gæld, og de er generelt meget skeptiske overfor den økonomiske fremgang, som væksttallene ellers peger på.

Selv om der skabes mange nye job, er det endnu ikke lykkedes at få genskabt alle de job, som gik tabt under finanskrisen. I dag har over 2 millioner færre amerikanere fuldtidsjob end i 2007. Mange er fortsat ufrivilligt på deltid, de har taget lavere betalte job, eller de er gået helt ud af arbejdsmarkedet, fordi der simpelthen ikke var job at finde under finanskrisen. Flere af disse langtidsledige er dog klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, når muligheden viser sig.

Krisen har sat dybe spor i den amerikanske befolkning, og det betyder også, at folk i job fortsat er bange for at miste deres arbejde, og derfor beder man hverken om højere løn eller øger sit forbrug. Samlet set er den private gældsætning faldet markant siden finanskrisen. Det er dog primært husholdningerne i den øvre middelklasse, der har formået at nedbringe gælden. Den brede middelklasse er fortsat tynget af høj gæld.

Der er også noget der tyder på, at amerikanerne måske er mere bekymrede, end de positive erhvervs- og forbrugertillidstal umiddelbart indikerer. Undersøgelser viser, at næsten halvdelen af amerikanerne fortsat opfatter, at økonomien er i recession, selvom det ikke er tilfældet, og ikke har været det siden midten af 2009.

Derfor står USA i en situation, hvor forbruget fortsat er lavt, lønpresset udebliver, og inflationen stort set er fraværende, selvom arbejdsløsheden er lav. Det er langt fra normalt.

Vil amerikanerne shoppe amok?

Opsvinget i den amerikanske økonomi er det svageste i efterkrigstiden. Det går langsomt, fordi forbrugere og lønmodtagere ikke oplever, at deres egen økonomi er i bedring. Derfor ser vi ikke den normale sammenhæng mellem lav arbejdsløshed, lønudvikling og dermed forbruget. Det er en kæmpe udfordring at få amerikanerne til at bruge penge igen.

Jeg forventer, at den positive udvikling i den amerikanske økonomi fortsætter. Det er bare et spørgsmål om tid, før vi begynder at se lønpres og øget amerikansk forbrug. Om amerikanerne shopper amok på Black Friday, får vi at se, når omsætningstallene for årets største shopping-dag bliver offentliggjort i starten af december.

Jeg tror det ikke, men jeg vil gerne overraskes.

3.12.2014: Omsætningstallene for Black Friday viste et fald på 11 procent i forhold til sidste år. Men i år var handlen spredt ud over flere dage, og en større andel forgik som nethandel. Derfor skal faldet tages med et stort forbehold. 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>