Benhård fokus på risikostyring i 2014

Siden finanskrisen i 2008 har vi haft ekstremt fokus på risikostyringen i alle investeringsbeslutninger i Formuepleje, uden at vi ville afskære os muligheden for at skabe fornuftige afkast.

Udviklingen i Formuepleje Penta - den mest risikofyldte af de klassiske Formueplejeporteføljer - illustrerer dette forhold. Her blev afkastet på over 37 procent i 2013 skabt med en risiko*, som var marginalt højere end verdensmarkedsindekset for aktier, MSCI World inklusive udbytter. Til sammenligning var afkastet på verdensmarkedsindekset knap 22 procent.

Også for de øvrige klassiske Formueplejeporteføljer blev der skabt tilfredsstillende risikojusterede afkast, og resultatet kan forklares ud fra tre simple ting:

  1. Konservativ gearing af en portefølje bestående af aktier og obligationer viste igen sin overlegenhed i forhold til den rene aktieinvestering i 2013. Med andre ord leverede tangentporteføljen, som i 2013 indeholdt cirka 25 procent globale aktier og 75 procent obligationer, igen et solidt afkast
  2. De rigtige investeringsbeslutninger blev truffet på de rigtige tidspunkter i årets løb
  3. Benhård fokus på risikostyring i samtlige investeringsbeslutninger

Opsving på vej

Selvom verdensøkonomien stadig er udfordret af dønningerne af finans- og gældskrisen, er der mange tegn på, at et globalt opsving er på vej. Ikke et kraftigt opsving, men et opsving ført an af USA, som, vi stille og roligt forventer, vil bide sig fast i 2014 til gavn for finansmarkederne. 2014 vil dermed blive et vendepunkt til det bedre for verdensøkonomien.

Vores erfaring siger os, at vendepunkter i økonomien altid er forbundet med, at markederne midlertidigt bliver grebet af tvivl og usikkerhed. Derfor et det overvejende sandsynligt, at vi kommer til at opleve større midlertidige kursudsving i 2014 end de forgangne år. Da vores risikostyring er i centrum, er vi forberedte på uro, selvom det kan give nogle midlertidige afkastbump. Hvad, vi ellers forventer, vil påvirke afkastene i 2014, kan man læse mere om i resten af magasinet.

Business as usual - men med nye fordele

2014 byder med sikkerhed på nogle nye fordele for alle investorer. I januar har alle investorer i Formuepleje fået udloddet investeringsbeviser i tilsvarende investerings- og hedgeforeninger. Dermed er alle investorer hos Formuepleje nu sikret endnu bedre investorbeskyttelse end hidtil. For så vidt angår investeringsstrategi, risikostyring, vedtægter med videre, er alt ved det gamle.

De nye fordele er dog synlige. Det er blevet nemmere og billigere at investere hos Formuepleje. Blandt andet er der nu mulighed for daglig køb (emission) og salg (indløsning) til et lavere kursspread omkring indre værdi end tidligere - uanset beløbsstørrelse. Risikorammerne er desuden synliggjort, og der opdateres nu indre værdier til markedet mindst fire gange dagligt. Samtidig er forvaltningen af porteføljerne kommet under skærpet overvågning fra Finanstilsynet.

De nye fordele er en naturlig forlængelse af, at vi i Formuepleje gennem mere end 28 år har forsøgt at minimere de talrige interessekonflikter, som potentielt findes i den finansielle branche og kapitalforvaltning især. Vi har helt fravalgt at have indtjening fra handel med værdipapirer og andre transaktioner, fordi det blot påfører investorerne omkostninger. Da Formueplejeforeningerne blandt andet betaler resultathonorar efter High Water Markprincippet, er der jo netop en interesse i at holde den slags omkostninger lave.

I artiklen "Formueplejes 3 udviklingsfaser" fortæller den ene af Formueplejes to stiftere, Claus Hommelhoff, om hvordan det hele startede og om de kerneværdier, vi mener, gør Formuepleje unik i den danske investeringsbranche.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>