Bag om navnene på vores foreninger

I Formuepleje tror vi på værdien i at tænke, før man handler. Det gælder både i forhold til risiko og investering, men filosofien afspejler sig i høj grad også i navnene på de otte Formueplejeforeninger, som langt fra er tilfældige.

Når man accepterer en investering, siger man samtidig ja til den risiko, der hører med. Som kapitalforvalter investerer man andre folks penge, og derfor har man også et ansvar for altid at gøre sig umage og tænke sig godt om.

Siden 1986 har dette været grundtanken i Formuepleje, og den ligger stadig som et stærkt fundament i vores DNA og i de komplekse beslutninger, vi dagligt træffer i forhold til risiko og investering.

Men der ligger også vigtige tanker og overvejelser til grund for selv de mindste detaljer. Det er for eksempel derfor, Formueplejeforeningerne hedder det, de gør.

Formuepleje Safe - mod regnvejrsdage

"Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse, er meget sjældent spildt."
- Det kongelige britiske tankkorps, 1918

Da Erik Møller og Claus Hommelhoff begyndte som selvstændige kapitalforvaltere i 1986, stod de over for en kæmpe udfordring. De troede selv fuldt og fast på deres nye og anderledes investeringskoncept, men omverdenen var mere skeptisk. De blev nødt til at vise investorerne, at de både kunne give tryghed og absolutte afkast.

Derfor oprettede de Formuepleje Safe, der med sin fordeling af aktier og obligationer var designet specifikt til at imødekomme dette behov. Tanken var, at når det gik dårligt på aktiefronten, havde man altid en sikkerhed i obligationerne og omvendt. For yderligere at øge sikkerheden for aktionærerne, og fordi selskabet ikke var børsnoteret, blev Formuepleje Safe derudover stiftet med en syvårig levetid. Ved at give selskabet en begrænset tidshorisont begyndte kunderne at vise mere interesse for konceptet. De følte sig mere trygge ved at investere i noget, der stadig føltes ukendt, fordi de vidste, at de ville få deres penge tilbage efter syv år. Det viste sig bare, at konceptet var så godt, at ønsket om at likvidere selskabet var forsvundet, da de syv år var gået. Investorerne ville blive, og dermed blev Safe starten på historien om de gamle Formueplejeselskaber.

Formuepleje Epikur - mod på mere

"Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den, som ikke forstår det, fejler ligeså meget som den, hvis begær er umætteligt."
- Epikur, græsk filosof, 341-270 f. Kr.

Næste skud på selskabsstammen blev Formuepleje Epikur - et selskab, der kom til verden, fordi Safe og det unikke investeringskoncept havde bevist sit værd. Aktionærerne havde set resultaterne, og de var overbevist.

Claus og Erik oplevede, at kunderne fik mod på at påtage sig mere risiko for samtidig også at få mulighed for et højere afkast. Derfor skabte de Formuepleje Epikur, som havde en smule højere gearing end Safe.

På grund af investeringsstrategien blev selskabet opkaldt efter den græske filosof Epikur. Han mente, at den sande lykke findes i det rolige og eftertænksomme liv, hvor man passer det nære for at undgå så meget smerte og ubehag som muligt.

Den epikuræiske tankegang bygger på nydelse som stille eftertænksomhed, og det har også altid været tanken med Formuepleje Epikur. Det gode liv er en stabil tilstand af velvære, hvor man ikke har de store udsving, men hvor man i stedet arbejder på at tilfredsstille nogle mere beskedne behov uden at påtage sig en større risiko.

Formuepleje Penta - risiko med omtanke

"Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis."
- Winston Churchill

Som tiden gik, fik flere og flere øjnene op for Formueplejes særlige investeringskoncept. Safe og Epikur havde efterhånden opbygget så flotte track records, at investorerne begyndte at efterspørge mere og mere risiko. De så potentialet for et større afkast, end Epikur kunne levere med sin mission om mådehold, beskedenhed og stabilitet. Dét blev startskuddet for Formuepleje Penta - det mest risikofyldte selskab i hele Formueplejegruppen.

Pente er det græske ord for fem, og navnet Penta symboliserer, at selskabets strategi oprindeligt hvilede på fem ben: Aktier, obligationer, finansiering, valutalån og finansielle instrumenter.

Formuepleje Merkur - handel, hurtighed og spread på køb og salg

"I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser."
- Kasud Unamori, stifter af Kyocera, japansk industrikonglomerat

Jo bedre det gik for Formueplejeselskaberne, jo flere penge tjente eksterne parter på omsætningen af de forskellige Formueplejeprodukter. For Claus og Erik gav det mere mening, at gevinsten ved handlerne gik til Formueplejes investorer, og derfor oprettede de Merkur, som gav investorerne mulighed for at investere i børsmæglerens eget selskab. Merkur fungerede altså som køber og sælger i Formueplejeselskaberne, der dengang var unoterede, og på den måde tilfaldt forskellen i købs- og salgsprisen selskabets investorer.

Netop derfor var det også oplagt at opkalde selskabet efter den romerske gud for handel, hurtighed og kommunikation. Merkur var gudernes budbringer, og han løb og handlede hurtigt, så han kunne nå at være opdateret og gerne foran sine konkurrenter. Merkur symboliserer desuden køb, salg, lykke og gevinst, som også er det, foreningen arbejder for at give sine investorer.

Formuepleje Pareto - fokus på det væsentlige

Som de øvrige selskaber blev Pareto skabt ud fra det, investorerne gerne ville have på det pågældende tidspunkt. Med Pareto fik de mulighed for at foretage en aktieinvestering uden at løbe aktiemarkedsrisikoen, fordi selskabet startede som et rent obligationsselskab baseret på rentearbitrage. Det vil sige, at man tjente penge på forskellene i lånerente og den rente, man fik på obligationer. Senere blev selskabet lagt om, så det ligesom de øvrige selskaber blev bygget op omkring den optimale porteføljeteori.

Grundtanken bag Pareto findes helt tilbage i 1800-tallets Italien. Selskabet er opkaldt efter den italienske økonom og filosof Vilfredo Pareto, som brugte hele livet på at forske i optimal fordeling i forskellige sammenhænge. Pareto er især kendt for sine tanker om optimal fordeling og 80/20-reglen - en matematisk formel, der forklarer, hvordan værdier fordeler sig. For eksempel påviste han, at det altid har været sådan, at 20 procent af befolkningen har ejet 80 procent af formuerne i verden.

Med udgangspunkt i dette princip kan man også sige, at 80 procent af et afkast kommer fra 20 procent af investeringerne, og derfor er det også netop de 20 procent, der er vigtige at identificere og fokusere på. Målsætningen for Formuepleje Pareto er derfor at udnytte ressourcer og kompetencer på en effektiv måde, så man kan optimere og fokusere på de investeringer, der giver investorerne det største afkast.

Formuepleje LimiTTellus - Globale Aktier med begrænsninger

"Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas."
- Leonardo da Vinci, 1452-1519

Formuepleje LimiTTellus blev oprettet for at udbyde et reelt alternativ til de mange investorer, som gerne ville investere i aktier for at opnå et attraktivt afkast, men som ikke var villige til at acceptere større kurstab. Strategien var udelukkende at investere langsigtet i globale aktier uden tvungne rammer for fordeling af investeringerne. Ved at kombinere dette med brugen af optioner begrænsede man både risikoen for tab, men også muligheden for de helt store gevinster.

Selve navnet er en kombination af ordene "limit" og "Tellus", hvor limit henviser til det at sætte begrænsninger for sine investeringer for netop at opnå det attraktive afkast. Tellus refererer til den romerske gudinde for jorden. På den måde er en klar sammenhæng mellem navnet og investeringsstrategien, hvor der som nævnt udelukkende investeres i Globale Aktier. Målet for LimiTTellus har nemlig altid været at skabe et godt afkast til investorerne ved at investere i globale aktier med grænser for både afkast og risiko.

Formuepleje Optimum - den optimale portefølje

I 1990 blev Harry Markowitz og William Sharpe belønnet med Nobel-prisen i økonomi for deres videreudvikling af James Tobins teori om porteføljeoptimering. Indtil da var det almindeligt at gå ud fra, at investorer, som ønskede en lav risiko, burde investere i obligationer, hvorimod investorer med mod på mere risiko, skulle sætte deres penge i aktier.

Men det er forkert. Med Tangentporteføljemodellen viste Markowitz, Sharpe og Tobin nemlig, at hvis man har den rigtige fordeling af aktier og obligationer i sin portefølje, kan man som investor opnå et højere afkast uden at løbe en større risiko. Ved at investere i begge dele mindsker man desuden risikoen for tab, og det gør, at man har mulighed for at forbedre sine afkast- og risikoforhold uanset hvilket risikoniveau, man har det bedst med. Alle Formueplejeforeningerne bygger på denne teori, men forskellen ligger i de individuelle foreningers risikoniveauer. Noget af det, der bestemmer risikoen, er hvorvidt der anvendes gearing - det vil sige, om der investeres for lånte midler - eller ej. Optimum er baseret 100 procent på den optimale portefølje og investerer udelukkende for egne midler. Derfor er det også den Formueplejeforening, som er forbundet med den laveste risiko.

Formuepleje Fokus - fokus på obligationer

Hvor investorerne i Formueplejeselskaberne før finanskrisen havde fået mod på mere og mere risiko, så billedet helt anderledes ud i 2009, da Formuepleje Fokus kom til verden som et investeringskoncept, der udnyttede de muligheder, der opstod i kølvandet af den økonomiske krise. Verden over var der stor forskel på, hvordan de enkelte lande blev ramt af krisen, men på grund af det unikke danske realkreditsystem kombineret med 25 års fastkurspolitik stod dansk økonomi som en af de stærkeste i Europa. Med en historisk høj renteforskel mellem pengemarkederne i euroen og traditionelle danske realkreditobligationer så Formuepleje et potentiale for et højt og meget attraktivt afkast.

Med sit klare og koncentrerede fokus på danske realkreditobligationer var navnet næsten oplagt. Formuepleje Fokus blev en realitet, og har i maj i år kunnet fejre sin femårs fødselsdag og en imponerende track record.

Formuepleje Fremtid - med rødder i fortiden

Der er sket meget, siden det første Formueplejeselskab, Formuepleje Safe, så dagens lys i 1988. Lovændringer har blandt andet betydet, at det ikke længere er optimalt for porteføljeinvesteringer i Formuepleje at foregå i aktieselskaber, og derfor er alle selskaberne blevet omdannet til foreninger, hvilket både har gjort det nemmere og billigere at investere hos Formuepleje.

Derudover er Formuepleje vokset fra at være et passioneret projekt, der blev sat i søen af to ildsjæle, som mente, de havde en original idé, til Danmarks største uafhængige kapitalforvalter med mere end 60 ansatte og over 45 milliarder kroner under forvaltning. I dag er Formuepleje en professionelt ledet virksomhed, men kerneværdierne er de samme.

Vi har stadig sammenfaldende interesser med vores investorer. Vores primære fokus er stadig - og vil altid være - at give investorerne så attraktivt et risikojusteret afkast som overhovedet muligt, og derfor bliver vi ved med at tænke os om og gøre os umage, som vi altid har gjort. Også med detaljerne.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>