April: Geopolitik trumfer indtjening

Generelt fornuftige regnskaber blev i april overskygget af Putin og konflikten i Ukraine og Rusland, hvilket trykkede aktiekurserne over en bred kam. Også obligationsrenterne fik et nøk nedad af samme årsag.

Læs månedsrapporten som pdf.

Fornuftige regnskaber
April blev endnu en måned, hvor verdens investorer havde blikket rettet stift mod situationen mellem Ukraine og Rusland. Uroligheder i Østukraine samt usikkerhed omkring Europa og USA's mulige sanktioner mod Rusland er fortsat baggrund for kursudsvingene i regionen. Formuepleje ser fortsat konstruktivt på det langsigtede potentiale i nøje udvalgte russiske aktier, men ligger fortsat med en begrænset eksponering mod regionen.

Et af de øvrige fokusområder i april har været rapporteringen af regnskaber fra første kvartal. Vanen tro lægger de amerikanske selskaber ud, og her ser vi en ganske fornuftig udvikling i både indtjening og omsætning. Begge parametre ligger pænt over forventningerne og specielt efterspørgselsdelen understøtter fortsat vores langsigtede positive syn på aktier. Selskabernes evne til at overgå indtjeningsforventningerne skal dog ses i lyset af en revidering af markedets forventninger til blandt andet indtjeningen efter de udfordringer, vejrsituationen i USA har påført mange selskaber. Dette er helt på linje med den udvikling, der er set på de overordnede makrotal.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje opnåede i april et samlet afkast før omkostninger på -0,9 procent, hvor markedet som helhed fik et afkast på 0,2 procent. Største positive bidrag kom fra eksponeringen i Cyklisk Forbrug samt Forsyning, mens der over måneden har været et negativt bidrag fra selskaber med direkte eller indirekte eksponering mod emerging markets.

Ikke flere negative renter
Uroen i Ukraine havde også indvirkning på obligationsmarkederne. I den forgangne måned er renterne faldet generelt - dog mest i "den lange ende", hvor den tiårige danske rente er faldet 0,1 procentpoint, mens "den korte ende" er faldet lidt mindre. For eksempel er den toårige danske rente faldet 0,04 procentpoint (om en rente hører til "den lange ende" eller "den korte ende", afhænger af løbetiden).

Det har dog ikke kun været geopolitisk uro, der har tvunget renterne nedad. Et skuffende væksttal fra USA viste, at den amerikanske økonomi kun voksede med 0,1 procent i første kvartal 2014, hvilket var langt under forventningerne. Meget tyder dog på, at den usædvanligt hårde vinter i det østlige USA i januar og februar har trukket kraftigt ned på aktiviteten, men at vi i andet kvartal 2014 vil komme til at se den amerikanske vækst være tilbage på sporet. Denne tendens understøttes af aktivitetsindikatorerne for marts.

Slutteligt var april 2014 også måneden hvor vores hjemlige centralbank, Nationalbanken, hævede indskudsbevisrenten, således at Danmark ikke længere har negative renter, som ellers har været tilfældet siden maj 2012. Renteforhøjelsen var en reaktion på, at kronen har ligget svagt over for euroen i en længere periode.

Data offentliggjort efter renteforhøjelsen viste da også, at Nationalbanken i april havde købte cirka 20 milliarder kroner i et forsøg på at styrke valutaen.

Læs månedsrapporten som pdf.