Aktierne trækkes ned af emerging markets

Formuepleje understreger nødvendigheden af at være selektiv på emerging markets, men ser fortsat positivt på virksomhedernes fundamentale værdiansættelse, og vi fastholder på den baggrund den nuværende aktieandel. Senest er andelen af russiske aktier øget, da Formuepleje her ser et attraktivt langsigtet potentiale.

De seneste ugers kursfald på verdens aktiemarkeder kommer efter et år med stigninger på op imod 30 procent på de etablerede markeder. Set i denne sammenhæng og med de givne drivkræfter i 2013 synes en korrektion i aktiemarkedet på de nuværende niveauer forholdsvis naturligt.

De seneste ugers aktiekursfald er blevet udløst af dårlige nøgletal for den kinesiske økonomi samt en devaluering af den argentinske valuta, hvilket synliggjorde risikoen ved at være investeret i forholdsvis skrøbelige økonomier. Den amerikanske centralbank fortsatte reduktionen af obligationsopkøbene, hvilket igen skubbede til den kapitalstrøm, der har været ud af emerging markets gennem de seneste kvartaler.

Det er med andre ord derfor ikke nye forhold, der pludselig sender aktierne ned, men velkendte udfordringer som over de seneste uger har fået investorer til at reducere eksponeringen mod aktier.

Underskud på betalingsbalancerne skaber problemer

Ser vi mod emerging markets er den største udfordring for en række lande et opgør med de massive ubalancer på især betalingsbalancerne.

En række lande - herunder Tyrkiet, Indien, Brasilien, Sydafrika og Indonesien - har i varierende omfang haft ganske store underskud på betalingsbalancen. Disse underskud er kommet som resultat af gældsætning samt en massiv kapitalindstrømning til landene på baggrund af den meget lempelige pengepolitik, der er blevet ført blandt andet i USA.

USA har siden årsskiftet reduceret sine obligationsopkøb, hvilket svarer til en pengepolitisk opstramning med stigende markedsrenter til følge. Investorerne har dermed i højere grad et alternativ til placering i mange emerging markets-lande og trækker dermed penge ud af blandt andet Tyrkiet. Dette kapital-outflow har blandt andet svækket den tyrkiske valuta markant, hvorfor den tyrkiske centralbank reagerer med stigende renter for at forhindre kapitaludstrømningen - i Tyrkiet en næsten fordobling af renten!

USA sætter dagsordenen

Tyrkiet og andre lande med lignende ubalancer har derfor den udfordring, at den pengepolitiske opstramning i USA dikterer en kraftig lokal pengepolitisk opstramning for at forhindre kapitaludstrømningen. Samtidig med dette skal importen reduceres for at mindske betalingsbalanceunderskuddet for samtidig at tage hånd om den vækstudfordring, mange lande har.

Mange af disse forhold hjælpes på vej af deprecieringen af valutaen, men den kraftige kontraktive lokale pengepolitik dikteret af USA vil på den mellemlange bane være en problemstilling for disse lande givet ovenstående udfordringer.

Selskabernes fundamentale forhold forbedres fortsat

Ovenstående udfordring gør, at man som investor i høj grad bør være selektiv i forhold til ens emerging markets-eksponering. Når dette er sagt, har investorer en tendens til at skære alle emerging markets over en kam, specielt når risikoappetitten aftager, hvorved der opstår ganske gode langsigtede muligheder.

Derudover bør man holde sig for øje - også i lyset af denne korrektion - at grunden til, at den amerikanske centralbank strammer pengepolitikken og dermed synliggør en række EM-landes udfordringer, er, at den amerikanske økonomi er i fremgang, og det dermed ikke længere er nødvendigt med massive stimuli.

Dette afspejler sig også i selskabernes fundamentale forhold, hvor vi her godt halvejs inde i den amerikanske regnskabssæson for fjerde kvartal kan se en overraskende god indtjening- og omsætningsvækst.

Fald skyldes lavere appetit på risiko

Den nuværende korrektion på de globale markeder skyldes i høj grad en justering af risikoappetitten. Forholdene, der har udløst korrektionen, skyldes ikke nyligt opståede ubalancer eller vækstbekymringer, men i højere grad en justering af porteføljerne på baggrund af risikoappetit, idet vi i 2014 ikke vil se samme ensidede aktiescenarie, som resulterede i kursstigninger på 25-30 procent i 2013.

Formuepleje har ikke ændret sit syn på aktier og fastholder derfor den nuværende aktieandel. Som omtalt adskillige gange tidligere vil det i langt højere grad være virksomhederne, der i 2014 skal trække aktiekurserne, mere end det vil være centralbankerne, som det var i 2013. Dette er en transitionsperiode, som fra tid til anden vil medføre forøget volatilitet.

Selskabernes fundamentale forhold ser fortsat attraktive ud, og selskaberne oplever en højere efterspørgselsdrevet indtjening. Niveauerne for efterspørgslen og omsætningen er ikke på niveau med de historiske, men retningen er positiv, hvilket er den primære årsag til vores uændrede syn på aktier.

I forhold til emerging markets bør det understreges, at der er grund til at være selektiv, men at den nuværende korrektion også skaber langsigtede muligheder. Blandt andet derfor har Formueplejeforeningernes aktieportefølje forleden øget eksponeringen mod attraktive russiske selskaber.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>