Tre år med solide afkast

De seneste tre år er det på trods af bølgegang på finansmarkederne lykkedes Formuepleje at levere stabile og solide afkast til investorerne gennem vores fire traditionelle lånefinansierede Formueplejeselskaber.

Formueplejes særlige investeringsprofil med investering i en blandet portefølje af obligationer og aktier med forskellig grad af lånefinansiering har de seneste tre år vist sin berettigelse ved at have leveret attraktive og stabile afkast til investorerne. Ser man på de seneste tre kalenderår, har de fire delvist lånefinansierede Formueplejeselskaber alle leveret mere end 10 procent i afkast om året.

Stabilitet

Det, som har kendetegnet Formueplejeselskaberne de seneste tre år, er porteføljernes egenskab til at generere attraktive og solide afkast som resultat af både porteføljernes blanding af obligationer og aktier samt grad af lånefinansiering. Denne spredning viste især sit værd i 2011, hvor aktiemarkederne var negative, mens obligationsmarkederne oplevede markante rentefald og dermed kursstigninger. Formueplejeselskabernes styrke og stabilitet fremgår klart af grafen nedenfor, hvor årsafkastene fra Pareto, Safe, Epikur og Penta er sammenlignet med det brede danske aktieindeks og med verdensmarkedsindekset. For eksempel er den realiserede risiko for vores mest risikofyldte selskab, Penta, på niveau med risikoen ved investering i en portefølje af globale aktier, men lavere end risikoen på danske aktier.

Medvind på aktiemarkederne i 2012

I 2012 er afkastet generelt begunstiget af kursstigninger på aktiemarkederne generelt, vores aktieudvælgelse samt et mindre rentefald. Men afkastet er yderligere blevet accelereret af, at Formueplejeselskaber har kunnet låne næsten gratis. Dermed har de tre afkastgivende faktorer, obligationer, aktier og lånefinansiering, alle tre givet medvind til investorerne.

Mere information

Se vores afkast på længere sigt og på valgfrie horisonter her: Fonde og Afkast
 
Ønsker du at vide mere om investering i Formuepleje, er der mulighed for at tilmelde sig særlige introduktionsmøder i både Aarhus og København samt modtage vores intropakke. Historiske afkast er dog ingen garanti for fremtidige.

3_aar_med_solide_afkast

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>