Stærke aktieafkast siden årsskiftet

Aktiemotoren i Formueplejeselskaberne har opnået usædvanligt høje afkast siden årsskiftet, og det skyldes en kombination af global optimisme og Formueplejes stærke investeringsproces.

Siden årsskiftet har aktieporteføljen i Formueplejeselskaberne opnået et absolut afkast på 13,5 procent. Det er hele 4 procent mere end afkastet på det globale aktiemarked, og i Formuepleje er man tilfreds med det høje afkast, der er leveret i samarbejde med CPH Capital. 

Ifølge aktiestrateg Otto Friedrichsen er der to grunde til, at det har kunnet ladet sig gøre. Den ene er spirende global optimisme, som allerede startede i sommeren sidste år, da den europæiske centralbank opsatte en lånefacilitet rettet mod de kriseramte lande i Sydeuropa.

"Det tog en masse risiko ud af det europæiske marked og var med til at sætte gang i aktierne - ikke kun i Europa men også i USA," forklarer han.

Merafkast skyldes aktieudvælgelse og sektorvægte

Kort tid efter fulgte den amerikanske centralbank trop ved at opkøbe flere statsobligationer i markedet, og ved årsskiftet meldte centralbanken i Japan ud, at de ville gøre det samme for at presse renterne yderligere ned i et forsøg på at sætte gang i væksten. For Otto Friedrichsen illustrerer disse tiltag engagement fra centralbankerne side, og det har forplantet sig til stigende optimisme og en tro på, at økonomien snart går bedre tider i møde.

Men der skal mere til end optimisme for at skabe et afkast, der ligger så meget højere end for resten af det globale aktiemarked. Det kræver i høj grad også aktiv styring af aktieporteføljen og en systematisk investeringsproces hos CPH Capital. En af de afkastgivende beslutninger er overvægten i amerikanske finansaktier som Moody's, Goldman Sachs og Assurant.

Overvægt af amerikanske finansaktier

"Vi kigger altid efter, hvor de bedste selskaber er, og der placerer vi pengene. Det er i princippet lige gyldigt, om de er amerikanske, tyske eller andet så længe, det bare er de bedste selskaber. Siden sommeren 2012 har CPH Capital haft en overvægt af amerikanske finansaktier, og det har været det helt rigtige at gøre, fordi de i særdeleshed er steget væsentligt mere end europæiske finansaktier, som ikke indgår i porteføljen," forklarer Otto Friedrichsen og tilføjer, at udfordringen for aktiemarkedet nu bliver at få gang i omsætningen:

"Markedet har reageret på centralbankernes handling og retorik gennem det seneste års tid, og vi har haft et fantastisk afkast på aktiemarkedet. Nu skulle vi gerne begynde at kunne se, at der kommer gang i omsætningen. Vi kan godt komme til at se yderligere aktiekursstigninger, hvis centralbankerne begynder at gøre mere for at stimulere økonomien, men det er omsætningen og herunder indtjeningen, der er den fundamentale trækhest, som skal skabe et fundamentalt drevet aktiekursopsving fremadrettet," slutter han.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>