Seks ekstraordinære generalforsamlinger afholdt

Seks Formueplejeselskaber afholdt den 12. juni 2013 ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

På de ekstraordinære generalforsamlinger afholdt den 12. juni 2013 i Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur blev bestyrelsens forslag om ændringer af selskabernes vedtægters punkt 1.2 vedtaget. Konkret betyder det, at vedtægterne nu helt eksplicit sætter ekstra fokus på risikostyringen i Formueplejeselskaberne. Præcist som man ville gøre, såfremt Formueplejeselskaberne var under tilsyn af det Danske Finanstilsyn.

Generalforsamlingerne gav endvidere bestyrelserne bemyndigelse til at stille de nødvendige regarantier på 25 millioner kroner for hvert af Formueplejeselskaberne. Dermed kan de hver for sig begynde at stifte de respektive hedgeforeninger/kapitalforeninger. Desuden fik bestyrelsen bemyndigelse til at indhente bindende svar og tilladelser fra SKAT på vegne af aktionærerne i forbindelse med afklaring af de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne ved en eventuelt kommende migrering til de respektive hedgeforeninger/kapitalforeninger.

Selskaberne på observationslisten

Som følge af beslutningerne på de ekstraordinære generalforsamlinger har Fondsbørsen, Nasdaq OMX Copenhagen, reageret proaktivt ved at sætte de fem børsnoterede selskaber på observationslisten.

"Dette er en helt udramatisk reaktion fra Fondsbørsens side. Faktisk er det helt naturligt, at selskaberne sættes på observationslisten, da der er en migreringsproces i gang, der forventes at føre til, at selskaberne ikke fortsætter i deres nuværende form. Det, at selskaberne nu er på observationslisten, har den fordel, at nuværende og især eventuelle nye investorer tydeligt bliver gjort opmærksomme på den proces, der er i gang, når de handler," siger direktør for selskaberne, Søren Astrup.

Næste skridt

Når de respektive hedgeforeninger er oprettet, vil der blive indkaldt til nye ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at vedtage og fastlægge det videre forløb.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>