Rentefald også godt for afkastet

Formuepleje har beskyttet porteføljernes afkast mod rentestigninger, men det betyder ikke, at investorerne taber, når renten falder. Dobbeltstrategi sikrer solide afkast.

Den Europæiske Centralbank (ECB) sænkede torsdag, den 2. maj sin styringsrente til rekordlave 0,50 procent. På det efterfølgende pressemøde fik ECB's præsident Mario Draghi talt markedsrenterne yderligere ned ved ikke at afvise yderligere rentesænkninger. Siden årsskiftet er de danske 10-årige renter faldet 0,1 procentpoint. 

Rentestigning er hovedscenarie
Siden sommeren 2012 har det været Formueplejes strategi at gøre porteføljen robust over for udsving i renten. Årsagen til dette er i høj grad den store påvirkning regeringer og centralbanker har på udviklingen i de finansielle markeder. Vores primære frygt var - og er fortsat - at der fremadrettet vil kunne opleves markante rentestigninger. Og det vil vi fortsætte med at beskytte porteføljerne i mod.

Også gevinst ved rentefald
Det betyder dog ikke, at Formuepleje har lagt alle sine æg i én kurv. I stedet har det været vores mål at kunne tjene afkast til aktionærerne uanset udviklingen på rentemarkederne - som tidligere nævnt - at gøre obligationsporteføljerne robuste over for både stigninger og fald i renten. Af samme årsag er de rentefald, vi har set hidtil i år, langt fra nogen katastrofe. 

Flot afkast til Fokus
Eksempelvis er afkastet i det rene obligationsselskab, Formuepleje Fokus, hidtil i år aktuelt 5,1 procent, mens det tilsvarende for Nykredits Realkreditindeks er på 1,2 procent. Den rentestrategi Fokus forfølger gælder også for alle de øvrige Formueplejeselskaber.

Robuste porteføljer
Fremadrettet er det fortsat vores forventning at kunne skabe tilfredsstillende afkast som i årets første fire måneder, og - måske lige så vigtigt - vil vi også fremadrettet fastholde, at obligationsporteføljerne skal være robuste over for renteændringer, herunder specielt rentestigninger.