Positive afkast i sigte på emerging markets

Efter knap to år med kursfald for emerging markets-aktierne, er der tegn på, at udviklingen vender. Formueplejeselskaberne er positioneret til at profitere af den forventede fremgang.

Både i 2012 og især i 2013 har aktierne i emerging markets klaret sig markant dårligere end aktierne på de mere traditionelle finansmarkeder i USA, Japan og Europa. Faktisk er aktierne i emerging markets faldet med næsten 4 procent siden januar 2012, mens aktierne i de udviklede økonomier er steget med næsten 17 procent i samme periode. Hvis man havde investeret i vækst­økonomierne frem for i de mere udviklede markeder, havde man altså fået et afkast, som er over 20 procent lavere set over de seneste knap to år. Formueplejeselskaberne har allerede investeret cirka 14 procent af sine aktieporteføljer i virksomheder i emerging markets.

"Formuepleje er grundlæggende positiv over for emerging markets på langt sigt. Vi følger udviklingen nøje, og når vi for alvor ser klare signaler på, at det er ved at vende, vil investeringskomiteen overveje at øge Formueplejeselskabernes investeringer," siger Formueplejes investeringsstrateg Henrik Franck.

Selvom udviklingen har haltet en del de seneste mange måneder, er emerging markets fortsat et meget interessant investeringsområde på langt sigt.

Aftagende vækst

For at kunne vurdere det fremtidige potentiale er det vigtigt at se på årsagerne til den pauvre udvikling de seneste par år. Her peger Henrik Franck på, at en del af forklaringen skal findes i vækstøkonomierne selv.

"For det første forholder det sig sådan, at mens væksten i de industrialiserede lande er på vej op, er det modsatte tilfældet i EM-landene. Faktisk har de i de seneste to år oplevet aftagende økonomiske vækstrater. Det gælder ikke mindst i Kina, hvor væksten, selvom den stadig er over 7 procent, altså er noget lavere, end man har været vant til. For det andet har fokus i EM i de senere år - altså i årene umiddelbart efter finanskrisen - været på at holde gang i væksten her og nu i stedet for at sikre mere langsigtet vækst via de nødvendige strukturre­former," siger Henrik Franck.

Afmatning i Kina

Kina er den store dominerende økonomi blandt emerging markets-landene. Landets markante rolle som verdens fabrikshal påvirker hele verden. De seneste år har Kina døjet med faldende vækstrater som følge af krisen i den vestlige verden. Det har betydet faldende kinesisk efterspørgsel efter råvarer, hvilket især har ramt de latinamerikanske lande. Samtidig har de kinesiske ledere erkendt, at den hidtidige måde at drive væksten frem på gennem eksport og investeringer ikke længere er holdbar. Fokus i Kina skal derfor vendes mod mere indenlandsk efterspørgsel. Denne transformation er i gang, men har på den korte bane sløvet væksten noget, selvom den set med vestlige øjne aktuelt er høj - nemlig cirka 7 procent.

Udfordringer for EM-landene

Emerging markets skal have den økonomiske aktivitet op i et højere gear. For dem findes der kun én vej, og det er at finde tilbage til det reformmomentum, som de havde før finanskrisen. Det gælder ikke mindst Kina, hvor der er behov for gennemgribende oprydning og reformer af banksektoren. Hidtil har statslige og semistatslige banker ukritisk finansieret investeringer i industriproduktionen. Det er ikke alle disse investeringer, som har været lige heldige, og resultatet er, at der i banksektoren er et ganske alvorligt problem med dårlige lån. 

De nemme og kortsigtede løsninger

Emerging markets var, inden den globale krise brød ud i 2008, generelt i ganske god form. Landenes gæld var markant lavere end i vestlige lande, og deres økonomier var i stor vækst. I stedet for at lave reformer og gentænke de økonomiske modeller, valgte landene, da krisen ramte, den kortsigtede løsning, nemlig at holde hånden under deres økonomier ved at øge investeringerne og dermed gældssætningen. Det har ført til svækkelse af valutaerne og dermed givet øget inflation og stigende renter. "Et af de tegn, vi holder øje med, er, om de førende emerging markets-lande formår at sætte gang i reformer, der kan løfte dem ud af den nuværende situation og igen gøre dem internationalt konkurrencedygtige," siger Henrik Franck. 

Aftrapning af US-pengepolitik

I maj så vi, hvilken enorm betydning den gavmilde amerikanske pengepolitik havde for emerging markets. Den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke annoncerede som bekendt, at centralbanken ville nedtrappe sine månedlige opkøb af obligationer på aktuelt 85 mil­liarder dollar i takt med, at centralbanken så en forbedring af den amerikanske økonomi.

"Det var et stærkt signal, der ramte emerging markets hårdt og satte gang i en kapitalflugt og tocifrede fald i aktiekurserne. Valutaerne blev også markant svækket. Aktuelt er bekymringen, at selvom nedtrapning af pengepolitikken efter alt at dømme er udskudt til december, så vil det have en negativ indflydelse på emerging markets," siger Henrik Franck. Han tilføjer, at siden udmeldingen fra den amerikanske centralbank medio september om, at banken ikke vil påbegynde nedtrapningen endnu, har emerging markets rettet sig noget. Men generelt er aktierne stadige billige historisk set.

Positiv trods udfordringer

I Formuepleje vurderer vi ikke, at vi står overfor en ny runde kriser i emerging markets, sådan som vi så det i 1990erne. Her tænker Henrik Franck især på valutakrisen i Asien i slutningen af 1990erne, Tequila krisen i Mexico, Samba-krisen i Brasilien og Rusland-krisen i 1998. "Det gør vi ikke, fordi der en lang række strukturelle forhold, som er meget bedre i emerging markets i dag end for 15-20 år siden, da vi sidst oplevede kriser i regionerne. For det første har de betydeligt lavere ekstern gæld, for det andet er gældssammensætningen bedre, og for det tredje føres der generelt mere ansvarlige økonomiske politikker," siger Henrik Franck.

Attraktivt på langt sigt

Konklusionen er, at Formuepleje vurderer, at det fortsat er attraktivt at investere i både aktier og obligationer i vækstlandene - særligt aktier. Dels fordi vi mener, at aktierne er meget billige, dels fordi det fortsat er vores klare overbevisning, at det er i emerging markets, vi vil se den højeste økonomiske vækst i de kommende år. Vækstmarkederne vil komme til at tegne sig for 60-65 procent af verdens vækst inden for de næste 20 år.

For en langsigtet investor som Formuepleje er de aktuelt lavere aktiekurser derfor en god mulighed for at opnå en attraktiv langsigtet investering i emerging markets.

Emerging markets

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>