Pas på lange obligationer

Renten er historisk lav og har været det i flere år. Selvom der ikke er rentestigninger lige om hjørnet, er det klogt at undgå obligationer med lang løbetid.

Tag et tjek af din samlede portefølje. Har du obligationer med løbetider på mere end fem år og/eller investeringsforeninger med lange obligationer, er det tid til at overveje, om de er risikoen værd. Normalt er obligationer at betragte som investeringer med lav risiko, men på det nuværende ekstremt lave renteniveau, er obligationer med længere løbetider behæftet med en ikke ubetydelig risiko, hvis renten begynder at stige. Sandsynligheden for yderligere rentefald er i hvert fald minimal.

Tjek porteføljen

Ejer du individuelle obligationer, bør du tjekke deres reelle kursfølsomhed sammen med en rådgiver. For eksempel er 5 og 6 procents realkreditobligationer i øjeblikket i virkeligheden kortløbende obligationer, da der udtrækkes store procenter hver termin, men stiger renten bliver de pludselig til lange obligationer med stor rentefølsomhed.

Ejer du obligationer via en investeringsforening, er det også nødvendigt at være på vagt. Rentefølsomheden målt ved varigheden kan sagtens være 5 eller mere i en forening med lange obligationer. Det betyder, at hvis den lange rente stiger 1 procentpoint, så falder kursen på obligationerne cirka 5 procent. 

Latent tab på 5 milliarder truer

En opgørelse fra InvesteringsForeningsRådet (IFR) viser, at der i alt er placeret 144,5 milliarder kroner i investeringsforeninger med obligationer. Hvis renten stiger 1 procentpoint, vil ejerne af disse værdipapirer tabe cirka 5 milliarder kroner. 

Oversigt over midler placeret i danske obligationsinvesteringsforeninger

 

Formue i mio.kr.

Obligationer Korte danske, varighed 2

  51.493

Obligationer Lange danske, varighed 5

  20.135

Obligationer Øvrige  danske, varighed 4

  72.852

I alt

 144.490

Kilde: IFR

Hvad gør Formuepleje?

Formuepleje har cirka 19 milliarder kroner placeret i obligationer. Men da vi ser en større risiko for rentestigninger end fald, har vi afdækket renterisikoen gennem finansielle instrumenter og ved at investere i obligationer med meget kort løbetid. Faktisk vil investorerne hos Formuepleje tjene penge ved rentestigninger på op til cirka 1,5 procentpoint.

Kontakt en rådgiver

Er du i tvivl om, hvorvidt din portefølje er bedst muligt skærmet mod rentestigninger, så kontakt en af vores rådgivere.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>