Ombytningsforhold for afdeling Globus

Pr. den 17. maj 2013 blev investeringsbeviser i afdeling Globus ombyttet til investeringsbeviser i CPH Capital Globale Aktier.

Ombytningsforholdet er opgjort i forhold til de pr. 7. maj 2013 opgjorte indre værdier og udgør 1:0,978781.

Det vil sige, at 100 investeringsbeviser i afdeling Globus ombyttes til 97 investeringsbeviser i CPH Capital Globale Aktier, idet den overskydende værdi af 0,8781 investeringsbeviser af Investeringsforeningen Glous udbetales til depotets afkastkonto. Beløbet skal beskattes i henhold til gældende regler.

Ejerne af investeringsbeviser i Investeringsforeningen Globus har fået direkte besked fra Værdipapircentralen om ombytningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet i Formuepleje, tlf.nr. 87 46 49 00, mail: info@formuepleje.dk.

Se ombytningserklæring fra Deloitte.