Migreringen: Spørgsmål og svar

Formuepleje vil løbende opdatere denne artikel med de relevante spørgsmål, vi de næste måneder modtager fra vores investorer.

Hvorfor fjernes udbyttet på Formuepleje Fokus?

Da Formuepleje Fokus blev etableret i foråret 2009, skete det som et unoteret selskab, hvor der var et krav om minimumsinvestering på 400.000 kroner. Denne grænse blev senere hævet til 100.000 euro (cirka 750.000 kroner). For at imødekomme investorernes behov for et løbende afkast indførtes der et årligt udbytte på mindst 8 kroner, idet handel med de unoterede aktier er dyrt og besværligt. Men nu hvor aktionærerne migreres over i den børsnoterede Hedgeforeningen Fokus, er der ikke noget krav til minimumsinvestering, og handel med beviser er nemt og kan ske på daglig basis med et relativt lille spread.

Hvor bindende er de bindende svar som SKAT har givet Formueplejeselskaberne omkring skatteforholdene ved migreringen?

SKAT har afgivet bindende forhåndsbesked om, at udlodningen af aktionærernes værdier i Formueplejeselskaberne i forbindelse med kapitalnedsættelsen kan ske uden skattemæssige konsekvenser. Det svar er bindende for SKAT. 

Gælder skattefriheden ved migreringen i alle skattemiljøer?

Ja.

Hvordan videreføres High Water Mark i de nye foreningerne?

Da kursen på de respektive selskabers aktier er forskellige fra kurserne på de nye hedge- og investeringsafdelinger, sker der i forbindelse med udlodningen en reberegning af kurserne for de enkelte High Water Mark. Det betyder, at de nye niveauer for High Water Mark for foreningerne kommer til at svare relativt til de niveauer, der gjaldt for selskaberne. Altså ingen reel ændring.

Der er otte Formueplejeselskaber. Bliver alle selskaberne til hedgeforeninger?

Nej. De seks Formueplejeselskaber, der opererer med gearing migreres over i hedgeforeninger. Det gælder Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus. Formuepleje Optimum migreres over i Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling Optimum, som er en blandet afdeling. Formuepleje LimiTTellus migreres over i Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling LimiTTellus. Det vil sige, at de otte Formueplejeselskaber bliver til seks hedgeforeninger og to investeringsforeninger.

Hvad med 20-procentsreglen ved overgang fra aktier til hedgeforeningsbeviser?

Flytningen af aktionærernes midler fra aktierne til de respektive hedgeforeninger betragtes ikke som nyinvesteringer. Derfor skal der ikke rebalanceres i forbindelse med migreringen (ombytningen) i begyndelsen af januar 2014. Men andre ord - der skal ikke købes og sælges for at overholde 20-procentsreglen.

I indfører kvartalsvis afregning af resultathonoraret på 10 procent. I skriver, at det ikke betyder noget som sådan. Det forstår jeg ikke. Hvis jeg køber pr. 1.1. og kursen stiger i 1. kvartal, så betaler jeg resultathonorar. Men hvis kursen de efterfølgende 3 kvartaler falder tilbage til kursniveauet den 1.1., så har jeg det år betalt resultathonorar efter den nye model, som jeg ikke ville have gjort efter den gamle model. Hvorfor betyder det så ikke noget?

Det betyder selvfølgelig noget, hvis du ser isoleret på kun 1 år. Men investering i Formueplejes investeringsløsninger er langsigtede investeringer med fokus på absolut afkast. Reelt er det eneste, investor taber ved den nye afregningsform, renten af det betalte resultathonorar. Systemet med High Water Mark betyder jo, at du først betaler resultathonorar, når afkastet er ovre det niveau, hvor der sidst blev betalt honorar. Set på langsigt betyder den nye afregningsmodel reelt ikke ret meget, da renteniveauet aktuelt er tæt på nul. Alle honorarer beregnes i øvrigt løbende og fratrækkes den dagligt opgjorte indre værdi.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>