Investér midler i VSO hos Formuepleje

Loven er klar. Midler i Virksomhedsskatteordningen, VSO, må gerne investeres i Formueplejeforeningerne. Det kan give investor et attraktivt langsigtet afkast.

Har du penge stående under virksomhedsskatteordningen, er der stramme regler for, hvad du må investere i. Du må for eksempel ikke investere pengene i enkeltaktier som Novo Nordisk eller A.P. Møller-Mærsk. Men du må gerne investere dem i obligationer og akkumulerende investeringsforeninger.

Formueplejes kapital- og investeringsforeninger er akkumulerende investeringsbeviser, hvorfor det er tilladt at investere midler under virksomhedsskatteordningender i for eksempel Formuepleje Safe.

Investeringsmuligheder

Formuepleje udbyder en lang række akkumulerende investerings- og kapitalforeninge med forskellige risiko og afkastprofil. Søger du med en investeringshorisont på mindst 5 år og gerne længere, er Formuepleje Safe en mulighed. Kontakt en af Formueplejes rådgivere for yderligere information.

Loven siger

Der står i Virksomhedsskatteloven §1, stk. 2: … Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investeringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, kan indgå i virksomhedsordningen." Dette blev vedtaget af Folketinget i 2009.

Skattefrit selskab

Som det fremgår, er det springende punkt §19 i aktieavancebeskatningsloven. Formueplejes investeringsselskaber er skattefrie investeringsselskaber og dermed omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Rent praktisk anbefaler vi, at investeringen i formueplejeaktier adskilles fra placeringen af de øvrige midler, idet pengeinstituttet bør oprette et særskilt depot og konto. Det vil gøre det lettere for investor og revisor at lave skatteregnskab.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>