Markedsvurdering: Store renteudsving - svagere dollar

Det seneste kvartal bød på relativt store udsving på rentemarkederne. Efter et mindre rentefald hen over sommeren steg renterne kraftigt i august og starten af september i kølvandet på en række bedre økonomiske nøgletal.

Den største begivenhed på rentemarkederne var det ændrede signal fra den amerikanske centralbank, hvor markedets forventning om nedtrapning af de månedlige obligationsopkøb blev udsat, idet centralbanken valgte at bibeholde uændret opkøb af obligationer. Det har efterfølgende fået renterne lidt ned igen, men samlet set over kvartalet er de fleste markedsrenter lidt højere.

Lange renter steget mest

Det er dog værd at bemærke, at det primært er de lange renter, der har oplevet udsving i de seneste måneder. Den europæiske centralbank har annonceret, at den vil holde den toneangivende europæiske rente på et lavt niveau i en længere periode, og det har medført en form for stabilisering af de kortere markedsrenter, som i høj grad er påvirket af centralbankens politik. De længere renter er i højere grad styret af de fremtidige forventninger til inflationen og væksten, og de er også påvirket af, hvor mange obligationer den amerikanske centralbank køber hver måned.

Mens de toårige renter har ligget stabilt i kvar­talet med et samlet udsvingsbånd på under 0,2 procentpoint, har de tiårige renter svinget med over 0,5 procentpoint i samme periode. Det afspejler sig også ved, at forskellen mellem de to- og tiårige renter er blevet udvidet i de seneste måneder, hvilket skyldes, at de tiårige renter er steget væsentligt mere end de korte renter.

Formuepleje har profiteret

Denne udvikling har passet som fod i hose til obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne, da behold­ningen primært er følsom over for ændringer i de korte og mellemlange renter, mens følsomheden over for de lange renter er elimineret ved hjælp af finansielle instru­menter. Derfor er beholdningen ikke blevet påvirket af, at de lange renter er steget kraftigt i de seneste måneder. Konsekvensen er, at obligationerne i Formueplejeselskaberne har klaret sig væsentligt bedre i forhold til Nordeas obligationsindeks.

Vi holder fortsat fast i strategien om at være investeret i korte og mellemlange obligationer, da vi forventer, at den europæiske centralbank vil holde renten meget lav i lang tid endnu. Til gengæld er der risiko for, at de lange renter kan stige yderligere, hvis der kommer mere gang i de globale økonomier.

Dollaren faldet i kurs

På valutasiden er kursen på den amerikanske dollar faldet relativt meget i de seneste måneder. I løbet af sommeren overraskede de europæiske nøgletal positivt, og det var med til at styrke euroen. I september fik dollaren endnu et nøk nedad, efter den amerikanske centralbank besluttede at føre en fortsat meget lempelig pengepolitik.

Svækker konkurrenceevnen i Europa

Problemet for de europæiske virksomheder er, at de i takt med den højere eurokurs får forringet deres konkurrenceevne i forhold til virksomheder udenfor Euroland. Det er ikke den rette medicin for de i forvejen pressede europæiske virksomheder, så det bør åbne op for, at den europæiske centralbank kommer på banen med nye tiltag, der kan stimulere økonomien og samtidig svække euroen. Med udsigt til markant højere vækst i USA end i Euroland forventer vi, at dollaren vil komme stærkt igen og stige i de kommende måneder. Derfor er dollareksponeringen fra beholdningen af amerikanske aktier i Formueplejeselskaberne ikke afdækket i øjeblikket, og derfor vil en højere dollarkurs være understøttende for afkastet fremadrettet.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>