Markedsvurdering: Små skridt i den rigtige retning

De globale økonomier bevæger sig langsomt mod bedre tider, og samtidig er især den amerikanske centralbank villig til at bruge stimulanser, så selvom der er udfordringer i horisonten, peger pilen stadig i den rigtige retning for økonomierne.

Det seneste kvartal har igen budt på ganske solide afkast i alle Formueplejeselskaber. Det skyldes primært to faktorer, dels generelt positiv stemning på aktiemarkedet og dels en vellykket obligationsstrategi. De positive vinde for aktierne startede med en bedring i de økonomiske nøgletal, og desuden blev humøret løftet på aktiemar­kedet i midten af september, hvor den amerikanske centralbank overraskende fastholdt sit månedlige opkøb af obligationer på i alt 85 milliarder dollar.

Beholdningen af danske realkreditobligationer i Formueplejeselskaberne har også leveret et ganske fornuftigt afkast på trods af, at renterne set over hele kvartalet er kravlet yderligere op. Det afspejler sig også ved, at det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har givet et afkast på 2,2 procent i en periode, hvor danske real­kreditobligationer generelt har leveret et nulafkast. Det skyldes primært, at de lange renter i dette kvartal er steget mere end de korte renter, og netop det scenarie har obligationsbeholdningen været positioneret til.

Set over det seneste år ligger alle Formueplejeselskaber med flotte afkast og med Formuepleje Penta i spidsen med et afkast på over 30 procent. Selvom det generelt har været fornuftigt at være investeret i aktier i det seneste år, så er det også kombinationen af god aktie- og obligationsudvælgelse, der ligger bag de høje afkast.

Amerikansk centralbank vil gå langt

Som vi nævnte i markedsvurderingen for tre måneder siden, vil den amerikanske centralbank ikke slippe tøjlerne, før den er helt sikker på, at den amerikanske økonomi er stærk nok til at stå på egne ben. Det blev bekræftet på centralbankens møde i september, hvor den mod markedsforventningen ikke valgte at drosle ned på sit månedlige opkøb af obligationer. Selvom banken vælger at skære en smule i opkøbene senere på året, har den i høj grad signaleret, at den vil gå langt for at stimulere økonomien. Tilsvarende har den europæiske centralbank (ECB) også indikeret, at den er klar med nye tiltag, hvis det bliver nødvendigt. ECB er dog noget mere tilbageholdende med at yde stimulanser i forhold til den amerikanske centralbank, og det afspejler sig også i figuren på næste side, der viser, at den europæiske centralbank stadig holder noget af krudtet tørt, mens den amerikanske centralbank fortsat har åbnet for alle sluser. Netop den meget lempelige pengepolitik fra især den amerikanske centralbank vil højst sandsynligt være med til at holde en hånd under de finansielle markeder i en periode endnu.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>