Aktievurdering: Ben Bernanke giver luft til aktierne

Det seneste kvartal har været kendetegnet af usikkerhed, dels som følge af forventningen om en reducering af obligationsopkøbene fra den amerikanske centralbank, dels konflikten i Syrien.

Formueplejeselskabernes aktieportefølje har i 3. kvartal givet et samlet afkast på 3,0 procent, hvilket dog var knap 1 procentpoint dårligere end aktiemarkedet som helhed.

US-Centralbank forsætter obligationsopkøbene

Som sidst fortalt på denne plads forudså Formuepleje, at aktiemarkedet ville opleve en højere grad af udsving hen over sommeren som følge af udmeldingerne fra den amerikanske centralbank i maj om nedtrapning af den ekspansive pengepolitik. Eneste umiddelbare faktor, der vil kunne have en reducerende effekt var en udskydelse af tilbagetrækningen af stimuliprogrammet fra den amerikanske centralbank, hvilket blev offentliggjort den 18. september. Centralbanken vurderede, at den gerne så en mere permanent positiv udvikling i de primære måleparametre, før banken ville initiere en reducering af de månedlige obligationsopkøb.

Aktiemarkederne i emerging markets-landene oplevede fornyet optimisme og genvandt en del af det tabte. En række emerging markets har siden maj oplevet ganske kraftige kursfald som følge af den stigende amerikanske realrente. Baggrunden har været, at en række landes balanceproblemer har været finansieret i udenlandsk valuta og af udenlandske investorer. En tilbagetrækning fra disse investorer lagde således et ganske massivt pres på flere emerging markets-valutaer, hvilket blot forstærkede effekten - også på aktiemarkedet.

Derudover har emerging markets-landene gennem en række kvartaler oplevet en stagnerende vækst og investorernes fokus på væksthistorien er således aftegnet. Blandt andet derfor kan man fortsat se en forholdsvis tydelig divergens mellem afkastforskellen mellem emerging og developed markets.

Den amerikanske centralbank vil på et tidspunkt begynde at reducere obligationsopkøbene. Meget er allerede inddiskonteret i kurserne, hvor den tiårige amerikanske rente er steget 1 procentpoint fra 1,65 procent til 2,65 procent siden maj. En gradvis reducering vil blive fulgt op af en retorik, der fortsat vil forsikre markederne i bankens fremtidige engagement. Samtidig forventer vi, at reduceringen af obligationsopkøbene vil ske samtidig med, at vi i de amerikanske selskaber vil kunne begynde at se en større styrke og robusthed i efterspørgselskomponenterne og omsætningsvæksten.

Budgetforhandlinger og gældsloftet i fokus

USAs kongres manglende evne til at sammensætte et budgetforslag resulterede i, at der ikke forelå et budget til det nye budgetår, der startede 1. oktober 2013. Vi forventer, at der inden for en relativ kort periode vil blive fundet en løsning, og at effekterne af det manglende budget vil have haft en forholdsvis begrænset økonomisk effekt.

En anden og større udfordring er situationen omkring det amerikanske gældsloft, der rammer i midten af oktober. Her skal parterne igen finde en løsning på at forhøje gældsloftet, så USA kan opretholde sine forpligtigelser over for udlandet. I tilfælde af, at der ikke bliver fundet en løsning, vil en teknisk betalingsstandsning kunne være eneste udvej. Dette finder vi dog højst usandsynligt, simpelthen fordi implikationerne ville være kolossale, og ingen politiske partier vil kunne tage ansvar for dem.

Perioden op til, der bliver fundet en løsning, vil dog givetvis byde på volatilitet, idet sådanne politiske løsninger, har det med at blive fundet i 11. time. Derudover er vi fortsat fortrøstningsfulde med hensyn til fremgangen i den underliggende økonomi og forventer, at denne udvikling over de kommende kvartaler vil forplante sig til selskaberne. Derfor fastholder vi vores nuværende allokering mod aktier.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>