Investorer skal kun vælge risiko

Da afkast er den direkte konsekvens af risiko, er netop risikoen det eneste, investor skal forholde sig til.

Det er basal viden, at afkast og risiko hænger uløseligt sammen. Alligevel koncentrer investorer sig langt mere om at jagte afkast end at analysere risikoen ved deres investeringer. Faktum er, at forudsætningen for et tilfredsstillende langsigtet afkast er en kombination af faktuel viden om investeringens risiko og en klar holdning til ens personlige risikovillighed. Set ud fra en risikosynsvinkel, er det lige problematisk, om en aktie stiger eller falder 20 procent, idet kursudsving af den størrelse er udtryk for høj risiko.

Novo Nordisk

Et lysende eksempel på investorernes ensidige fokusering på afkast, så vi i den seneste uge, hvor Novo Nordisk-aktien faldt 13 procent, fordi selskabets nye insulinprodukter ikke blev godkendt til det amerikanske marked.

"Det er min påstand, at de færreste almindelige private investorer har været fuldt bevidste om risikoen ved en investering i Novo Nordisk. De har set aktien stige støt og roligt de seneste år og har ladet sig lulle til ro i en klar forventning om, at en investering i Novo Nordisk-aktier var en sikker investering. Det er der ingen aktier, der er, og Novo Nordisk er en lære i, at selv de bedste aktier kan give investorerne uventede tab," siger investeringsstrateg i Formuepleje Henrik Franck.

Han mener derfor, at investorer altid skal tage udgangspunkt i deres egen risiko - det vil sige deres egen følsomhed over for risiko og deres investeringshorisont.

Optimal risiko

Langt de fleste investorer sætter pris på, at porteføljen ikke tager for store udsving, men at den støt og roligt leverer et afkast år efter år, som passer til investors psyke og investeringshorisont. Ses der på risikoen fra en teoretisk synsvinkel, er der hjælp at hente, da der kun er én løsning på spørgsmålet "Hvilken portefølje giver det optimale forhold mellem afkast og risiko?" Svaret er, at det er en kombination af flere aktivklasser, og nobelpristageren James Tobin har bevist, at med to aktiver, obligationer og aktier, er den optimale portefølje en blanding af obligationer og aktier.

Ønsker du med andre ord en lav risiko og det bedst mulige afkast, er løsningen ikke 100 procent bankindskud eller kortløbende obligationer, men derimod ovennævnte blanding af obligationer og aktier. Ønsker du som investor højere risiko, er det heller ikke løsningen at øge aktieandelen, men snarere at øge risikoen ved at geare sin investering gennem lånefinansiering.

Definér din risiko

Derfor er der to forhold, du aktivt skal tage stilling til. Det ene er din økonomiske evne og villighed til at håndtere risiko. Det andet er din investeringshorisont. Har du en lang investeringshorisont på mere end 5-7 år, og har du en robust privatøkonomi, bør du investere med højere risiko, end hvis du skal bruge dine penge snart, og det i øvrigt er husholdningspengene, du investerer for. Når du har fundet dit risikoniveau (lav, mellem eller høj) og din investeringshorisont (kort, mellem eller lang), kan du tilpasse din portefølje, så den har den rette risiko. Dermed opnår du det bedst mulige afkast.

Vælg Formuepleje

Formueplejes selskaber er konstrueret ud fra denne risikomæssige angrebsvinkel. Vores selskaber investerer i en attraktiv optimal portefølje af obligationer og aktier, og ønsker du lav risiko, anbefaler vi derfor selskaber som Formuepleje Optimum og Pareto. Har du ønske om mellemrisiko, har vi Formuepleje Safe. Har du en lang investeringshorisont og mod på lidt mere risiko, har vi selskaberne Epikur og Penta. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte Formuepleje for en uforpligtende analyse af din risiko.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>