Investering i Formueplejes rentemotor

Ved investering i Formuepleje Fokus opnår du et meget attraktiv afkast i forhold til risikoen - 81 procent i akkumuleret afkast på 4½ år. Fokus er et godt alternativ til investeringer i kredit- og virksomhedsobligationer.

Formuepleje Fokus blev skabt i det oprørte kølvand efter finanskrisen i 2008. Det var tydeligt for Formuepleje, at danske realkreditobligationer på ryggen af finanskrisen var kraftigt undervurderede. Samtidig oplevede Formuepleje, at kunderne efterspurgte en investering uden aktiemarkedets risiko. Der var derfor et klart sammenfald i de investeringsmæssige givtige perspektiver, som en gearet obligationsinvestering kunne levere til Formueplejes investorer, og kundernes efterspørgsel efter en investering med lav risiko og godt afkastpotentiale.

Modellen med gearede obligationsinvesteringer var velkendt fra de øvrige gearede Formueplejeselskaber og kunne derfor nemt implementeres. Dermed blev Formuepleje Fokus skabt i foråret 2009, som en gearet obligationsinvestering pakket ind i en unoteret aktie.

Øjeblikkelig succes

Som det ses i figuren nedenfor, blev selskabet med det samme en succes både absolut, men også relativt i forhold til obligationsmarkedet. Selskabets opstart faldt sammen med en periode, hvor det danske realkreditobligationsmarked - ifølge Formuepleje - generelt var for billigt. Derfor blev porteføljen i Fokus positioneret til at udnytte dette, og det var i høj grad denne strategi, der gav selskabet den gode start.

Aktiv forvaltning

Det var med andre ord den aktive forvaltning af obliga­tionsmandatet, der gav selskabet den gode start, og som den anden graf viser, har kursudviklingen i Fokus gennem årene i høj grad været præget af Formueplejes holdninger til verden. Det mest uforglemmelige eksempel på en sådan holdning forekom i foråret 2011, hvor Fokus var igennem nogle hårde måneder, inden Formuepleje fik ret i, at den europæiske centralbank var ved at begå en brøler ved at hæve renterne for tidligt. Uforglemmeligt fordi Fokus og de øvrige Formueplejeselskaber mistede en del kunder, der var uenige i strategien.

Også i 2013 har den aktive forvaltning givet pote. Ved starten af i år var porteføljen positioneret til, at specielt de lange renter skulle stige. I skrivende stund er den danske tiårige rente steget med 0,6 procentpoint i år, hvilket har givet negative afkast for det danske obliga­tionsindeks. Samtidig er Fokus steget med 7,5 procent.

Netop fordi strategien for 2013 har været en så hurtig og overvældende succes, har det også været nødvendigt at tilrette porteføljerne en smule. I øjeblikket har vi fjernet vores eksponering mod de længere renter, ganske enkelt fordi vi vurderer, at der fortsat er store muligheder for rentestigninger, men også for store rentefald. I stedet har vi positioneret porteføljen til at udnytte de meget lave renter fra den europæiske centralbank, som, vi forudser, vil vare ved en rum tid endnu. Den holdning deler markedet ikke, og derfor forventer vi at kunne skabe afkast til investorerne via denne strategi resten af året og i 2014.

Netop det med Formueplejes holdninger er en meget vigtig pointe for investorerne i Fokus at forstå. Når man køber Fokus, får man altså en aktivt forvaltet obligationsinvestering, der aktivt søger at udnytte de muligheder, der findes for at hente profit i markedet. Det, man ikke får, er en konsensusinvestering, hvis fremmeste formål ikke er at fremstå som den dårligste investering i håbet om at kunne fastholde investorerne.

Fokus på Fokus

Det, man derimod får via en investering i Fokus, kan ses på grafen på næste side. Belært af erfaringerne fra finanskrisen er Fokus designet til kun at have aktiver, der både har god likviditet, når bølgerne går højt på markederne, og høj kreditkvalitet. I modsætning til langt de fleste andre obligationsmarkeder kunne danske realkreditobligationer stadig omsættes på selv de værste dage i 2008, og samtidig vurderes dansk realkredit typisk til at have den højeste kreditvurdering på linje med eksempelvis danske statsobligationer. Derfor passer dansk realkredit godt ind i Fokus.

Som det ses nedenfor, bruger Fokus også lånefinansiering. Også her er konceptet designet relativt konservativt. Med øje for, at pengene typisk anvendes til køb af danske realkreditobligationer og sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet, er en fremmedfinansiering på op til fire gange egenkapitalen ikke høj. Samtidig er lånoptagningen begrænset til at være i euro eller danske kroner. Formålet med Fokus er altså at tjene penge på renterne. Ikke ved at få betaling for at tage kreditrisiko, illikviditet eller valutakursrisiko.

Hvorfor Fokus?

Alt det overstående finder man også inde i Formueplejes porteføljeselskaber - dog med varierende lånefinansiering. Så det er ikke hele svaret på, hvorfor investorerne køber Fokus. Som medlem af Formueplejefamilien har Fokus naturligvis også gavn af den ekspertise og de stordriftsfordele, der i øvrigt findes i Formueplejekoncernen - herunder forvaltningen af danske realkreditobligationer aktuelt for mere end 21 milliarder kroner.

Et konkret eksempel på en sådan stordriftsfordel er, at Fokus ikke betaler kurtage på obligationshandler og i øvrigt betaler en meget lav og dermed konkurrencedygtig rentemarginal til bankerne. Faktisk lykkedes det Fokus at få penge for at låne i 2012 (også kaldet negative renter), hvilket selvfølgelig var medvirkende til det flotte resultat i 2012, der kom på trods af de rekordlave renter.

I dag betaler Fokus igen renter, når selskabet låner penge, men som Figur 4 viser, så er situationen faktisk mere fordelagtig nu, end da lånerenten var under 0 procent i 2012, fordi obligationsrenten er steget endnu mere. Igen gør dette sig også gældende for Formueplejes porteføljeselskaber, der alle kan låne billigt, fordi det er danske realkreditobligationer, der stilles til sikkerhed (hvis det havde været knap så sikre obligationstyper, ville rentemarginalen have været væsentlig højere). Så det er heller ikke svaret på, hvorfor investorerne køber Fokus.

Det oplagte svar er selvfølgelig, at man med Fokus får en investering, der oftest svinger modsat aktiemarkedet. Hvis det ene stiger, falder det andet - og omvendt. Det er også af den grund, at obligationer udgør en stor del af Formueplejes porteføljeselskaber.

Et andet svar er, at mange investorer ser Fokus som et alternativ til at købe virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer, der efter rentefaldene i 2011 og 2012 fortsat kan fremvise rentesatser, der ikke er alt for tæt på 0 procent. At Fokus trods realkreditobligationsinvesteringerne fortsat kan matche det forventede afkast på førnævnte obligationstyper skyldes, at afkastet i Fokus ikke primært afhænger af renteniveauet på danske realkreditobligationer, men af renteforskellen mellem placeringsrenten og lånerenten som vist nedenfor.

Måske mere simpelt

Måske er svaret endnu mere simpelt. Måske efterspørger investorerne Fokus, fordi det har vist sig at være en ganske god investering. Siden opstarten i maj 2009 har Fokus nemlig været i stand til at slå 99,7 procent af alle eksisterende danske investeringsforening målt på det risikojusterede afkast.

Måske er svaret på, hvorfor investorerne køber Fokus, en kombination af alt det ovenstående. Eller noget helt andet. I hvert fald vil vi i Formuepleje gøre vores bedste for at fortsætte de gode resultater, og vi glæder os til at byde velkommen til en masse nye investorer, der uanset årsagen, nu kan blive investorer i forbindelse med børsnoteringen af Hedgeforeningen Fokus.

Formueplejes_rentemotor

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>