Igen stærke afkast til investorerne

De børsnoterede Formueplejeselskaber har realiseret et samlet resultat på 803,2 millioner kroner i første halvår af regnskabsåret 2012/2013. Årsagen til det tilfredsstillende afkast er aktieudvælgelsen, faldende obligationsrenter og gratis lånefinansiering.

Første halvår af de børsnoterede Formueplejeselskabers regnskabsår 2012/13 har leveret en samlet forøgelse af formuen efter skat og omkostninger på 803,2 millioner kroner. Det ifølge bestyrelsen tilfredsstillende resultat er skabt af en kombination af højt afkast fra aktieporteføljen som følge af positive aktiemarkeder og et merafkast i forhold til benchmark, positivt obligationsafkast som følge af et mindre rentefald og en stabil kursudvikling. Sidst, men ikke mindst, har det været muligt for de gearede selskaber at låne stort set gratis i halvåret.

Øget investeringslyst

Formuepleje kan konstatere, at den positive udvikling er fortsat ind i 2013, hvor samtlige børsnoterede selskaber har leveret positive afkast på mellem 1,6 procent for Formuepleje Optimum og op til 8,2 procent for Formuepleje Penta.

"Formuepleje har grundlæggende positive forventninger til kursudviklingen på de globale aktiemarkeder i år", siger direktør for selskaberne Søren Astrup.

"Som noget særligt positivt, kan vi også konstatere, at de mange investorer, vi er i kontakt med, har en øget lyst til at investere i vores selskaber og i øvrigt også har mod på at øge deres risiko."

Risikostyring i højsædet

Det ligger Formuepleje meget på sinde at bevare og øge investorenes formuer, og det betyder, at der er fokus på risikostyring, hvor der aktivt bruges forskellige tabsbegrænsende investeringsstrategier.

"Selvom vi har et positivt syn på aktiemarkederne, er vi også beredte på at kunne tackle de større eller mindre kursfald, der uvægerligt vil komme," siger direktør Søren Astrup.

Cirka 25 procent i aktier

Aktuelt er cirka 25 procent af selskabernes aktiekapital placeret i aktier, mens resten er investeret i obligationer. Det er lidt under de maksimale grænser. Desuden er gearingen i de enkelte selskaber også lidt mindre end de maksimale rammer. Alt i alt er det udtryk for, at Formuepleje er klar til at høste solide afkast til investorerne fremadrettet, men samtidig gør Formuepleje alt for at passe så godt som muligt på pengene.

 Afkast 2012

Kilde: Formuepleje

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>