Guide: Billigst mulige køb af Formueplejes investeringsprodukter

Aktuelt er der to muligheder for at købe det samme investeringsprodukt hos Formuepleje: De velkendte aktier i Formueplejeselskaberne og investeringsbeviser i foreninger. Formuepleje hjælper dig med at vælge den billigste.

Formueplejeselskaberne er i fuld gang med en proces, der betyder, at de fem gearede børsnoterede aktieselskaber plus Formuepleje Fokus er ved at blive overført fra aktieselskabs-regi til forenings-regi. Det betyder, at der aktuelt er to adgange til at købe det samme investeringsprodukt.

Aktier

Frem til medio januar 2014 vil det være muligt at købe aktierne på børsen som vanligt. Derefter flyttes aktionærerne over i de tilsvarende og allerede funktionsdygtige hedgeforeninger. Kurserne på aktierne bestemmes på børsen og afhænger af det aktuelle efterspørgsels- og udbudsforhold. Det betyder, at hvis der er et salgspres, kan investor potentielt købe til en kurs, der kan være cirka 1-3 procent under indre værdi afhængig af, hvilket selskab der investeres i. Derfor bør investorer, der ønsker at nyinvestere, holde skarpt øje med kurserne eller kontakte en af Formueplejes rådgivere.

Hedgeforeninger

Aktuelt har Formuepleje seks børsnoterede hedgeforeninger, der alle er præcise kopier af de velkendte gearede selskaber:

Det særlige ved hedgeforeningerne i forhold til aktierne er, at der på daglig basis sker emission og indløsning. Det betyder, at hvis der er investorer, som ønsker at købe flere investeringsbeviser, end der er udbudt til salg, så udsteder hedgeforeningen nye beviser med et tillæg til indre værdi.

Modsat, hvis der er flere, der vil sælge end købe, vil hedgeforeningen indløse med et fradrag i forhold til indre værdi. Emission og indløsning sker altså til en fast procentsats i forhold til indre værdi. Disse satser er alt andet lige lavere end, hvad der kan gælde for handlen med aktierne. 


Afdeling
Maksimal emissions- og indløsningsomkostning
Pareto 0,40%
Safe 0,60%
Epikur 0,90%
Penta 1,00%
Fokus 0,60%
Merkur 0,90%

Aktuelle markedsforhold bestemmer, hvad der er billigst

Frem til medio januar 2014 er det derfor vigtigt at holde øje med, om det er billigst at købe aktier i selskaberne eller beviser i foreningerne. Du kan selv holde øje med forholdene, men vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver i Formuepleje, som kan oplyse om de aktuelle købsmuligheder i henholdsvis Formueplejeaktierne og hedgeforeningerne. 

Forklaring på tillægget

Når nye kunder vil ind, skal investerings- og hedgeforeninger, der anvender dobbeltprismetoden, tage et emissionstillæg, der svarer til omkostningen ved at etablere en ny portefølje. På den måde betaler de eksisterende investorer ikke for de nye. Logikken er den samme, når investorer sælger. Tillæg og fradrag skal være ens for alle investorer og afspejle de sande omkostninger. Tillige skal de maksimale tillæg og fradrag angives i prospektet, og de anvendes også i ÅOP-beregninger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>