Godkendt US-regnskabssæson med fortsatte udfordringer

Den amerikanske regnskabssæson er næsten overstået, og overordnet set er konklusionen positiv. Der var fremgang for både omsætning og indtjening. Dog er vækstniveauet stadig beskedent og forventningerne til fremtiden forsigtige.

Knap 90 procent af de amerikanske selskaber har rapporteret kvartalstal. Ses der på S&P 500 indekset er der tale om bedre end ventet indtjening, mens omsætningen overrasker marginalt positivt. I forhold til vækstniveauerne har der i 2. kvartal været en samlet indtjeningsvækst på knap 4 procent (sammenlignet med 2. kvartal 2012), mens omsætningen er steget med 1,25 procent.

Aktiestrateg i Formuepleje, Otto Friedrichsen vurderer:

"Den positive nyhed er, at indtjening sammenlignet med både 2. kvartal sidste år samt 1. kvartal 2013 er højere. Samtidig stiger omsætningen over året, om end med beskedne 1,25 procent. På den anden side er den dårlige nyhed, at forventningerne til både indtjening, og i begrænset omfang omsætningen, er blevet kørt kraftigt ned i perioden op til regnskabsaflæggelsen. Det, at selskaberne formår at overraske marginalt positivt i forhold til forventningerne, skal derfor, efter min mening, tolkes varsomt, idet indtjeningsbarren blot er blevet sænket."

Pres på forventningerne

Aktiestrateg Otto Friedrichsen har en anden vigtig observation, der bør tages til efterretning. Det er udmeldingerne og herunder specielt forventningerne fra selskaberne.

"Antallet af selskaber, der sænker forventningerne til 3. kvartal 2013 i forhold til selskaber, der hæver, er fortsat højt, og vidner om fortsatte udfordringer og behov for forsigtighed i udmeldingerne. Denne negative tendens har også fået analytikere til at foretage mindre nedrevideringer af de samlede indtjeningsforventninger til både 2013 og 2014. Denne tendens har været gældende gennem hele 2013 og i tråd med de forventninger, Formuepleje har haft siden efteråret 2012 og frem. Forventningerne til indtjeningsvæksten i 2013 er nu cirka halveret sammenlignet med forventningerne primo 2013," siger Otto Friedrichsen.

Stor spredning blandt sektorerne

Nærlæses regnskabernes indtjening på sektorniveau, er Finans i centrum.

"De finansielle selskaber har både overrasket positivt i deres forventninger samtidig med, at sektoren har den højeste indtjeningsvækst. Det er en lang række af de ledende finansielle selskaber som Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan med flere, der kan berette om fremgang og effektiviseringer inden for deres forretningsområder," siger aktiestrateg Otto Friedrichsen. 

I den modsatte ende fremhæver Otte Friedrichsen sektorerne Energi og Materialer. Sektorerne har i en længere periode være presset og har leveret negative overraskelser og faldende indtjening. Selskaber inden for Materialesektoren er fortsat under pres med faldende råvarepriser, der presser mineselskaberne. Desuden er investeringerne faldende, hvilket presser leverandørerne til mineindustrien, herunder blandt andet Caterpillar (FLSmidth kommer med regnskab den 23. august).

Positive tendenser for økonomien

Aktiestrateg Otto Friedrichsen noterer med tilfredshed de positive tendenser i regnskaberne kombineret med den fortsatte bedring i den fundamentale makroøkonomi. 

"En fortsat positiv udvikling i det amerikanske arbejdsmarked, boligmarked, tillidsindikatorer med flere vil - i vores optik - over tid øge efterspørgslen og derigennem virksomhedernes omsætning. Som omtalt tidligere er omsætningen den primære nøgle til en accelererende indtjeningsvækst, hvorfor jeg med optimisme hæfter mig ved kvartalets 1,25 procents fremgang," slutter han.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>