Globus fusionerer med CPH Capital Globale Aktier

Formuepleje Invest Globus fusionerer med CPH Capital Globale Aktier med virkning fra den 17. maj 2013. Det betyder, at medlemmerne i Formuepleje Invest Globus pr. den 17. maj får ombyttet værdien af deres investeringsbeviser med en tilsvarende værdi af investeringsbeviser i CPH Capital Globale Aktier. Ombytningen sker gennem Værdipapircentralen, og alle investorer modtager en særskilt meddelelse om ombytningen med angivelse af de relevante indre værdier senest lørdag den 18. maj 2013.

Skatteforhold

Selve ombytningen har minimale skattemæssige konsekvenser for medlemmerne, idet den gennemføres som en skattefri fusion. Der kan opstå et mindre overskydende beløb i forbindelse med ombytningen som følge af forskelle i indre værdi. Dette beløb udbetales kontant til medlemmerne i forbindelse med ombytningen. Dette kontante beløb opfattes som et salg, og skal derfor beskattes i henhold til gældende skatteregler.

Baggrund for fusionen

Fusionen er vedtaget på generalforsamlinger i Investeringsforeningen Formuepleje Invest i februar 2013. Baggrunden for fusionen er, at formuen i Formuepleje Invest Globus er på et niveau, som ikke på sigt er tilstrækkeligt til at kunne opnå den ønskede diversitet i afdelingens investeringer. En fusion med CPH Capital Globale Aktier kan sikre en omkostningseffektiv risikospredning og porteføljepleje samt administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau.

Har du spørgsmål til fusionen, skattemæssige problemstillinger eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte Formueplejes sekretariat på tlf. 87 46 49 00 eller på info@formuepleje.dk.

Du finder et link Investeringsforeningen CPH Capital fald-ned menuen øverst til højre. Alternativt brug det direkte link her: investeringsforeningen-cphcapital.dk

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>