Genvej til skattefrit arveforskud

Forældre, der ønsker at give store arveforskud, kan med fordel oprette et familielån og dermed lovligt spare afgift.

Ved at give sine børn et rentefrit familielån, er det muligt at omgå skattereglerne og give sine børn den bedste økonomiske start på livet.

Velhavende forældre, der gerne vil give deres børn og eventuelle børnebørn ekstra store pengegaver, kan give et arveforskud. Men det er belagt med gaveafgift. Denne afgift kan nemt og helt lovligt undgås ved at yde arveforskuddet som et rente- og afdragsfrit familielån.

Løsningen er, at forældrene yder børnene et rentefrit familielån med tre udtrykkelige betingelser:

1. Det skal være et reelt gældsforhold, som oprettes via et simpelt gældsbrev, der underskrives af begge parter.

2. Lånet skal være et anfordringslån, det vil sige, at det skal kunne opsiges med 14 dages varsel, men lånet behøver ikke at indeholde nogen form afdragsvilkår.

3. Lånet må ikke indeholde noget tilsagn af nogen art, der tilkendegiver, at långiver har påtænkt at give afdragsfri gaver, indtil lånet er tilbagebetalt.

Når disse tre krav er opfyldt, har man i et hug givet børnene en rentefordel via det rentefrie element, en øjeblikkelig likviditet samt afkastet eller nytteværdien af lånet. Her vil det være oplagt at investere pengene i et eller flere af Formueplejes investeringsløsninger.

Ingen skat

Et sådant arveforskud i form af et lån er hverken belagt med boafgift eller gaveafgift. Lånedokumentet skal ikke tinglyses eller stemples. Der er ingen øvre beløbsgrænse for lånet, og børnene kan bruge det skattefri arveforskud helt valgfrit - til huskøb, til almindeligt forbrug eller investering. Lånet kan ydes til børn, børnebørn, oldebørn, forældre med mere.

Afdrag via skattefrie gaver

Når lånet er ydet, står det herefter begge forældre frit for i løbet af året at forære hvert barn et skattefrit arveforskud på 62.900 kroner og dermed eftergive det oprindelige rentefri familielån med to gange 62.900 = 125.800 kroner pr. år. Dermed kan et familielån på 1 million kroner skattefrit blive eftergivet på knap 9 år. Dette er en meget effektiv måde at give arveforskud på og dermed starte et arveforløb på - helt uden 15 procents gaveafgift.

Formuepleje anbefaler familier, der ønsker at gøre brug af denne model, at få papirerne korrekt udformet af en advokat. Formuepleje hjælper gerne med kontakt til en kompetent advokat, ligesom vi gerne sammensætter en portefølje med de ønskede risiko- og afkastforventninger.

Investering

Det er oplagt at investere pengene langsigtet og i overensstemmelse med investors investeringshorisont. Her giver Formueplejes brede udbud af investeringsløsninger en godt fundament for investering, der kan tilfredsstille både likviditets- og skattemæssige hensyn. Kontakt eventuelt en formuerådgiver og aftal et møde eller læs mere om andre muligheder for at berige børn og børnebørn.

Hvad er arveforskud?

Arveforskud er forskud på arv og indebærer nogle attraktive fordele. Først og fremmest kan planlægningen af arveforskud i god tid reducere den boafgift, som arvemodtageren til sin tid skulle have betalt. Enten kan arveforskuddet gives som årlige gavebeløb inden for de gældende gavegrænser, eller der kan gives et stort arveforskud, der administreres som rentefrit familielån. Arveforskuddet forudsætter, at arvelader har den fornødne rummelighed i sin privatøkonomi. En ekstra fordel er, at de rige forældre kan opleve glæden hos børn og børnebørn over at modtage arveforskuddet. 


Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>