Fremtidssikring af vores 25-årige investeringskoncept

De seneste år har Formuepleje arbejdet med at fremtidssikre vores investeringskoncepter i forhold til ny lovgivning. Næste skridt tages i indeværende kvartal.

Processen med at tilpasse investeringskonceptet bag Formueplejeselskaberne til den nye EU-lovgivning, som implementeres i dansk lov fra den 22. juli 2013, går nu ind i den afsluttende fase. Udover fremtidssikringen, så konceptet kan videreføres uændret, har målet hele tiden været, at investorerne i Formuepleje skal opnå en række fordele, herunder at:

1. Investorerne opnår et tættere (og dermed billigere) handelsspread end det, der kendes i dag. Det skyldes, at reguleringen af købs- og salgskurser bliver lov­bestemt. Som investor er man dermed sikret endnu bedre købs- og salgskurser, idet det bliver nemt og billigt at træde ind og ud af investeringerne.

2. Risikorammerne bliver langt mere eksplicitte og synlige for den enkelte investor. Den del er der allerede taget hul på, idet aktionærerne på de seneste ekstra­ordinære generalforsamlinger besluttede at justere vedtægterne i selskaberne, så det nu i detaljen er helt transparent for alle, hvordan risikorammerne ser ud.

3. Investorerne kommer 100 procent på forkant med kommende lovgivning og finansiel regulering - uden at der som hidtil skal laves specialløsninger for Formueplejeselskaberne.

4. Nye og bestående investorer vil fremover direkte kunne sammenligne investeringsafkastet og performance med en lang række konkurrerende produkter.

Uændret strategi

Som bekendt opnås fordelene ved, at investorerne i aktieselskaberne migreres over i nye juridiske enheder. Her er målet, at aktionærerne i Optimum og LimiTTellus (de ugearede selskaber) får ombyttet deres aktier til investeringsforeningsbeviser i afdelinger i den nyoprettede Investeringsforeningen Formuepleje. Afdelingerne vil bære samme navne - det vil sige Optimum og LimiTTellus ligesom investeringsstrategien, rammerne og omkostningsstrukturen vil være de velkendte fra selskaberne.

Alle aktionærer i Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus (alle selskaber med mulighed for gearing) får ombyttet deres aktier til investeringsbeviser i den kommende Kapitalforening Formuepleje. Investeringsstrategierne vil være helt, som man kender det i dag og vil foregå i afdelinger, som bærer de samme navne, og som viderefører investeringsstrategien, rammerne og omkostningsstrukturen fra selskaberne.

Ombytning

For at sikre en optimal overgang til kapitalforeninger anvendes rammerne i den nuværende danske "Lov om investeringsforeninger mv.". Konkret betyder det, at den optimale løsning er, at investorerne får ombyttet aktier i de gearede Formueplejeselskaber til investeringsbeviser i afdelinger i de nystartede Hedgeforeninger Formuepleje, der netop har afdelinger, hvor investeringsstrategien fra Formueplejeselskaberne videreføres uændret. Hedgeforeningerne vil hurtigst muligt blive omdannet til Kapitalforeninger.

Hele denne del af processen har vi beskrevet i detaljer i artiklerne "Derfor skal vedtægterne ændres" og "Formuepleje på en ny og bedre måde", som kan læses på formuepleje.dk. Vi har desuden fortalt om det på Formueplejedagene og via investorpræsentationer, fondsbørsmeddelelser samt i forbindelse med afholdelse af ekstra­ordinære generalforsamlinger i foråret 2013. 

Næste skridt

På disse ekstraordinære generalforsamlinger i foråret godkendte aktionærerne, at Formueplejeselskaberne kan foretage deres investeringer via de ovenfor beskrevne investeringsforeninger. Det er derfor hen­sigten, at Formueplejeselskaberne senest i løbet af august måned vil foretage sine investeringer gennem disse investeringsforeninger.

Konkret betyder det, at for eksempel Formuepleje LimiTTellus A/S vil foretage et såkaldt apportindskud af sine aktiver i afdeling LimiTTellus i investeringsforeningen Formuepleje mod til gengæld at modtage investeringsbeviser, som helt modsvarer værdien af aktiverne. Når dette er sket, ejer Formuepleje LimiTTellus A/S således ikke længere enkeltaktier men "kun" investeringsbeviser i afdeling LimiTTellus. Det er nu afdeling LimiTTellus, som ejer aktierne. Uanset dette er den enkelte investor fortsat aktionær i Formuepleje LimiTTellus A/S, hvor investeringsstrategien er den samme som før.

For de øvrige Formueplejeselskaber vil processen med apportindskuddet i princippet foregå tilsvarende - dog naturligvis med respekt for forskellighederne med hensyn til aktivsammensætning og investeringsstrategi. Da aktieselskaberne nu udelukkende ejer investeringsbeviser i foreninger, som ejer aktiverne, er det oplagt at næste skridt er, at man som aktionær får ombyttet sine aktier med disse investeringsbeviser. 

Ombytning af aktier til beviser

Som vi tidligere har beskrevet, er det planen, at selve ombytningen kommer til at foregå så nemt for investorerne som muligt, så den enkelte aktionær ikke får noget besvær i forbindelse med ombytningen. Med andre ord skal det gerne ske med så få bekymringer og så lidt papir som muligt. For at sikre, at ombytningen kan ske på den mest hensigtsmæssige måde, har vi i Formueplejesel­skaberne gennem hele processen været i tæt dialog med alle relevante myndigheder lige fra Skat til Finans­til­synet. Processen tager tid, men det er selvfølgelig nødvendigt, at vi vender alle sten på vejen, så vi blandt andet kan sikre, at der ingen skattemæssige konsekvenser eller andre ulemper er.

Vores forventning er, at vi kan præsentere aktionærerne for en færdig plan for ombytning i løbet af inde­værende 3. kvartal. Planen vil naturligvis blive nøje forklaret og kommunikeret ud i god tid, så alle investorer har mulighed for at vurdere, om de i sidste ende på ekstraordinære generalforsamlinger synes, det er en god idé at følge med over i det nye setup.

Det tror jeg alle vil - især hvis man fortsat ønsker at investere sammen med Formuepleje i et gennemtestet investeringskoncept, hvor interessekonflikterne søges minimeret, og hvor forvalteren helt har fravalgt at have indtjening fra handel med værdipapirer og andre transaktioner eller at modtage gebyrer og tegningsprovisioner uden at give dem videre til investorerne.

Derfor skal vedtægterne ændres

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>