Fra børsnoterede selskaber til foreninger

Formuepleje er i gang med den juridiske og praktiske proces med at migrere de børsnoterede Formueplejeselskaber til nye kapital- og investeringsforeninger. Her er den aktuelle status for processen:

Processen med at tilpasse investeringskonceptet bag Formueplejeselskaberne til ny EU-lovgivning på investeringsområdet er inde i den afsluttende fase. Denne artikel vil løbende blive opdateret med sidste nyt om processen.

Fordele ved migreringen

1. Investorerne opnår en tættere (og dermed billigere) margin ved køb og salg af kapitalforeningsbeviser. Indre værdier vil blive stillet flere gange dagligt i overensstemmelse med gældende lov for kapitalforeninger.
 
2. Risikorammerne bliver langt mere eksplicitte og synlige for den enkelte investor. Den del er der allerede taget hul på, idet aktionærerne på de seneste ekstraordinære generalforsamling besluttede at justere vedtægterne i selskaberne, så det nu i detaljen er helt transparent for alle, hvordan risikorammerne ser ud.

3. Investorerne kommer på fuld omgangshøjde med aktuel lovgivning og finansiel regulering - uden at der som hidtil skal laves specialløsninger for Formueplejeselskaberne.

4. Nye og bestående investorer vil fremover kunne sammenligne performance for Formueplejes kapitalforeninger med konkurrerende kapitalforeninger.

Uændret strategi

Som bekendt opnås fordelene ved, at investorerne i aktieselskaberne migreres over i nye juridiske enheder. Her er målet, at aktionærerne i Optimum og LimiTTellus (de ugearede selskaber) får udloddet investeringsforeningsbeviser i de respeltive afdelinger i den nyoprettede Investeringsforeningen Formuepleje. Afdelingerne vil bære samme navne - det vil sige Optimum og LimiTTellus - ligesom investeringsstrategien, rammerne og omkostningsstrukturen vil være de velkendte fra selskaberne.

Seks kapitalforeninger

Alle aktionærer i Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus (alle selskaber med mulighed for gearing) får udloddet investeringsbeviser i den kommende Hedge-/Kapitalforening Formuepleje. Investeringsstrategierne vil være helt, som man kender det i dag og vil foregå i afdelinger, som bærer de samme navne, og som viderefører investeringsstrategien, rammerne og omkostningsstrukturen fra selskaberne.

Merkur får udvidet investeringsunivers

Formuepleje Merkur blev i sin tid etableret for at investere i de øvrige Formueplejeselskaber. Her har Merkur gennem opkøb i de øvrige Formueplejeselskaber udnyttet, at børskurserne ind i mellem kan ligge op til et par procent under indre værdi og andre gange tilsvarende over indre værdi. Ved at købe og sælge på de rigtige tidspunkter har Merkur kunnet tjene penge på disse udsving udover det afkast, som selve investeringen i Formueplejeselskaberne har genereret.

Ved overgangen til kapitalforeninger er denne rolle ikke aktuel mere. Merkur vil fortsat eje andele i de øvrige Formueplejeforeninger samt andre investeringsforeninger. Dertil får Merkur mulighed for at investere i andre aktivklasser med henblik på at forbedre diversifikationseffekten. Målet er, at Merkur dermed opnår forbedrede investeringsmæssige egenskaber, der i porteføljer med de øvrige Formueplejeprodukter yderligere nedbringer risikoen og øger det forventede afkast i forhold til tidligere.

Skat

Ligesom investering i de børsnoterede Formueplejeselskaber er underlagt lagerbeskatning, vil det samme være tilfælde for kapitalforeningerne. Optimum og LimiTTellus vil ligeledes forblive lagerbeskattede investeringsforeninger. Desuden vil Fokus ikke længere udbetale udbytte.
 
Selve udlodningen af foreningsbeviser for aktier forventes at ske helt automatisk i slutningen af december gennem Værdipapircentralen, såfremt aktionærerne beslutter det på de ekstraordinære generalforsamlinger i november. Processen udløser en mindre restandel, der udbetales til depotets udbyttekonto. Der er isoleret set ingen skattemæssige konsekvenser af selve ombytningen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende omdannelsen og migreringen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>