Formueplejes syn på den aktuelle finansuro

Aktie- og obligationsmarkederne har over de seneste uger oplevet større kursudsving som følge af udmeldinger fra den japanske og senest den amerikanske centralbank.

Uroen skyldes spekulationer på finansmarkederne om, hvornår specielt den amerikanske centralbank vil reducere de igangværende stimulerende pakker. Her købes der stats- og realkreditobligationer for 85 milliarder dollar om måneden. Efter rentemødet i onsdags gjorde centralbankchef Ben Bernanke det klart, at man havde set en fortsat forbedring i den økonomiske udvikling i USA uden dog endnu at se et inflationspres. Hvis de positive takter i økonomien fortsætter, forventer centralbanken mod årsafslutningen at reducere obligationsopkøbene og helt afslutte opkøbsprogrammet i midten af næste år. Bernanke gjorde det dog samtidigt klart, at banken er klar til at træde til, hvis en forværring af økonomien indtræffer.

Moderate fald

Overordnet set er aktierne faldet knap 5 procent i juni, hvilket fortsat må siges at være begrænset, når der ses på de markante kursstigninger, markedet har oplevet op til juni måned. Værst er det gået for Japan, hvor Formuepleje er kraftigt undervægtet, men også emerging markets og de etablerede markeder har oplevet generel tilbagegang, om end mere begrænset. Formueplejeselskabernes aktieportefølje har i de første tre uger af juni oplevet et samlet fald på 4,2 procent (pr. 21.6.13).

Faktisk positivt nyt

Udmeldingerne fra Bernanke opfatter vi ikke som entydigt negative for aktiemarkederne. Det skyldes, at man over tid vil begynde at udfase stimuliprogrammet, hvilket jo netop betyder, at tingene begynder at gå bedre i USA. Den økonomiske bedring bør også i de kommende kvartaler kunne ses i fundamentale forhold i virksomhederne gennem øget omsætningsdrevet indtjening. Fokuseringen i Formueplejes aktieporteføljer på kvalitetsselskaber bør over tid profitere af denne udvikling.

Rentestigning

Udmeldingerne fra den amerikanske centralbank onsdag aften har naturligvis været med til at sende renterne i vejret. Markederne havde dog taget forskud på Bernankes budskab, hvorfor man bør se på rentebevægelserne over den seneste måneds tid. Alle renter er steget markant, herunder også for virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer. Eksempelvis har Bloombergs indeks for statsobligationer udstedt af højrentelande tabt over 10 procent den seneste måned.

Formuepleje er beredt

Som vi flittigt har kommunikeret, så kom Bernankes udmeldinger ikke som et chok for os. Vores forventning har gennem længere tid været, at renterne skulle stige, og derfor har vores obligationsporteføljer været positioneret til netop dette scenarie - og de er fortsat positioneret til yderligere rentestigninger. Af samme årsag har vores obligationsporteføljer klaret den seneste måneds rentestigninger med kun meget begrænsede tab, og derfor kan vores gearede obligationsselskab, Formuepleje Fokus, fortsat fremvise en stigning på over 5 procent for dette kalenderår. Til sammenligning har obligationsindekset i samme periode givet 0 procent i afkast.

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>