Formueplejes 5 bedste investorråd

Formuepleje har samlet erfaringen og viden fra mange års rådgivning til fem skarpe generelle råd, som vi mener, alle investorer bør følge.

Investering er en svær disciplin, der kræver viden, erfaring og tålmodighed. Direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup, har tyve års erfaring med professionel investering. Han har samlet sin viden til fem helt grundlæggende gode investeringsråd målrettet den almindelige private investor:

1. Vælg den rigtige strategi og de bedste værdipapirer

Det kræver meget tid, viden og faktisk også en økonomisk uddannelse for at kunne være en succesfuld investor, der selv udvælger de enkelte værdipapirer, passer og plejer dem, sælger og køber på de rigtige tidspunkter samt optimerer skat og likviditet med mere. Den kunst er forbeholdt de få. For de fleste gælder det om at vælge en simpel strategi, hvor jeg vil anbefale køb-og-behold-strategien - og derefter sammen med en kyndig rådgiver at udvælge de rigtige aktivt forvaltede investeringsforeninger/-selskaber, der har det rigtige forhold mellem afkast og risiko.

Det gælder, at hvis man vælger den passive køb-og-behold-strategi, bør man vælge en aktivt forvaltet investering for at undgå at investere i de forkerte værdipapirer. Som eksempel kan nævnes, at en ellers god og sund C20-aktie som FLSmidth, fra efteråret 2009 til i dag stort set ikke er steget i kurs. Derimod er det samlede danske aktiemarked steget næsten 50 procent i samme periode.

2. Kend din risikoprofil

Det lyder abstrakt, og sandheden er da også, at den for de fleste er en funktion af stemningen på aktiemarkedet, hvorfor man skal være på vagt over for sine egne følelser. I de glade dage i 2007 var folk generelt mere risikovillige, end de var to år senere i 2009. Derfor spørg dig selv, hvordan du vil have det med, at din portefølje falder 10, 20 eller 50 procent. En anden vigtig faktor er investeringshorisonten.

Ved investering i aktier bør den være mere end fem år og helst mere end syv år. En lang horisont er dog ikke en garanti for et positivt afkast, hvis timingen er forkert. Men alle de krak, der har været historisk, er blevet indhentet. Husk dog, at det tog cirka 20 år efter krakket i 1929, før aktierne havde genvundet det tabte. Finanskrisen fra 2008 var cirka fire år om at blive indhentet. Det bedste værn mod dårlig timing er at nyinvestere lidt med jævne mellemrum - for eksempel hvert halve eller hele år.

3. Kend dine skatteforhold

Skat æder en del af afkastet, og opgaven er at betale så lidt skat som muligt inden for lovens grænser. Du skal vide, hvordan investeringerne beskattes hos udbyderen, og hvordan du selv beskattes. Husk også at tage højde for modregninger i renteudgifter, udnyttelse af gamle realiserede og urealiserede aktietab- og gevinster, modregningsregler for pensionister samt grænserne for aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 procent indtil 48.300 kroner og med 42 procent over grænsen. Dobbelt for ægtefæller. Søg gerne professionel rådgivning hos en revisor eller en formuerådgiver.

4. Begræns omkostningerne

Har du valgt en køb-og-behold-strategi, betyder det også, at du ikke kommer til at handle mere end et par gange om året. Ved valg af investeringsforening/-selskab sæt dig ind i, hvilke omkostninger der er ved køb og salg (emissions- og indløsningsomkostninger), løbende omkostninger og eventuelle formidlingshonorarer. Foretræk investeringer, hvor der er sammenfaldende interesser mellem dine ønsker om lave omkostninger og højt afkast samt udbyderens aflønning. Formuepleje har for eksempel ikke formidlingsomkostninger. Vi tjener ikke penge på transaktioner, vores omkostningsstruktur er 100 procent gennemsigtig, og vi er ligesom kunderne interesseret i højst muligt afkast ved lavest mulig risiko.

5. Hold dig orienteret

Holder du dig orienteret, bliver du hele tiden klogere på investering og på dig selv som investor. Er investering ikke noget, der interesserer dig, så indled et kundeforhold med eksperter, du har tillid til. Vil du selv følge med, så sæt dig ind i tingene, dan dig en holdning, prøv nogle forskellige investeringer af. På et tidspunkt vil du have fået et klart billede af dine ønsker og behov og kan dermed give dine rådgivere et kvalificeret modspil. Investering er en livslang læringsproces, og der er en klar tendens til, at hvis du først er blevet investor, så forbliver du investor resten af livet.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>